Gepost door: seven | 2 september 2016

Beveiligd: topic

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Het blad LINDA van uitgeversconcern Sanoma publiceert a.s. woensdag de fotoshoot met Geraldine Kemper en Kim Feenstra.

De foto’s van deze shoot zijn deels al direct te zien via de frontpage en subpagina’s van de site van fotograaf Marc de Groot. Zijn website http://marcdegroot.net die door de belangstelling en automatische slideshow zeer langzaam laadt en regelmatig bezwijkt onder de drukte geeft een aantal foto’s van deze fotoshoot prijs. In een php file op de site staan echter de bestandsnamen cq urls van deze foto’s.
php-geraldine-kim

Door de cijfers in die urls/linkjes te veranderen en de url aan te vullen blijkt dat er nog veel meer  foto’s van die fotoshoot op zijn site online staan die via deze deeplinks gelukkig ook nog een stuk beter laden dan via zijn homepage.
Om deze te zien kunt u natuurlijk zelf de urls overtypen en het cijfer telkens aanpassen, of u klikt op onderstaande directe deeplinkjes naar de highres jpg’s, dat kan natuurlijk ook. ;)
introfoto
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12

lnformatiedeling met Tarik

Tarik heeft het Nederlandse volk willen waarschuwen voor de onvolledige. onbetrouwbare en eenzijdige informatie -of beter desinformatie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting. de NOS.

Tarik heeft dit willen toelichten met een verhaal van de volgende strekking, waarbij hij dit verhaal heeft willen onderbouwen door ten tijde van zijn toespraak op live-televisie zeer betrouwbare data op internet te openbaren.

Het mediapark is van en wordt beheerd door de NOS. Zij gaat dan ook over het hele glasvezelnetwerk dat daar is aangelegd. Bovendien ligt het zogenaamde sterpunt van dit netwerk voor het mediapark (de mediaring) in de kelderruimte van het NOS—gebouw. Hier komen alle fibers (kunststof verbindingen) binnen waar de volgende data overheen gaan:

– audio en video. zowel analoog als digitaal, van alle omroepen op het mediapark; dit betreft binnenkomend en uitgaand verkeer;

’ de geregisseerde beelden die naar de kabelboeren [Ziggo‚ UPC en Caiway) gaan; – al het intemetverkeer vanuit en met bestemming het mediapark.

Daarnaast had de glasvezelring Hilversum. die eigendom is van de gemeente Hilversum, ook twee sterpunten op het mediapark. Het ene sterpunt lag bij Ericsson en het andere bij infostrada. Deze punten zijn recentelijk echter opgedoekt (afronding maart j‚l.). Straks meer over de reden hiervan.

Ericsson en infostrada werken in opdracht van de NOS, omdat zij zelf lange tijd niet beschikte over de capaciteit en voornamelijk ook de expertise niet in huis had de drie sterpunten op het mediapark en de bijbehorende verbindingen te controleren. Infostrada is wat zelfstandiger en controleerde één sterpunt van de glasvezelring Hilversum. Ericsson is wat afhankelijker van de NOS en beheerde het andere sterpunt dat overigens tegenover het NOS-gebouw lag, en het NOS—sterpunt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het partnerschap NOS/Ericsson.

Eigenaar zijnde van de mediarlng. verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het medlapark. Dit gegeven. in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard iP-verkeer, email‘ en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zogenaamde “monitoren” gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belangrijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de

NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.

Een voorbeeld hiervan is “catchingï Zij vertraagt bepaalde data‚ waardoor als het ware een buffer in het sterpunt ontstaat. Zo kan de NOS op selectieve wijze binnenkomende data van bijvoorbeeld persbureaus (ANP. Reuters) door laten stromen naar de andere omroepen op het mediapark. De NOS manipuleert ook uitgaand dataverkeer. Zo vertraagt NOS/Bricsson geregisseerde beelden van andere omroepen tot soms wel enkele minuten – waardoor er geen sprake meer is van liveûelevisie — en voorziet deze vervolgens van totaal verkeerde vertalingen/ondertitelingen. of zij knipt en plakt zelfs in de beelden met propagandistische bedoelingen.

Een andere verschijningsvorm van de manipulatie door de NOS is het op systematische wijze onklaar maken van fibers door deze doelbewust uit het soerpunt te trekken. De systematische wijze krijgt vorm door het zogenaamde ticketsysteem. De NOS heeft een speciaal emailadres noc@nos.nl opgericht – waarbij noc voor network operation centre staat – waar met name hoge functionarissen tickets naar toesturen. Een ticket is een verzoek om een specifieke fiber uit het sterpunt te trekken, waarbij ook de reden tot handelen en de prioriteit ervan staan aangegeven. De reden betreft meestal een kapotte fiber, die in werkelijkheid helemaal niet kapot is. De prioriteit varieert van een aantal uur tot per direct. De technici van Ericsson (network operation centre] geven na de controle van de fiber terugkoppeling aan de opdrachtgever dat er niks mis is met de verbinding. Vaak komt het voor dat precies hetzelfde ticket wordt teruggestuurd naar het noc. Dit betreit dan geen storing, maar een functionaris die opnieuw opdracht geeft tot sabotage. De NOS saboteert dus doelbewust verbindingen met als gevolg dat een hele omroep eruit ligt of op zwart gaat. Dit gebeurt gemiddeld genomen een aantal keer in de week. Veelal overdag, terwijl de procedure voorschrijft ‘snachts fibers te vervangen. Motieven van de NOS zijn het pesten van concurrerende partijen of om ten tijde van een gebeurtenis met een hoog nîeuwsgehalte – zoals een grote ramp – de eerste omroep te zijn die dit bericht naar buiten kan brengen. Besef dat de eerste minuten van het uitzenden van nieuws cruciaal zijn voor zowel het ontvangen van de boodschap als verdere nieuwsverspreiding.

Deze duistere praktijken zijn onder andere aanleiding geweest voor de commerciële omroepen RTl. en SBS om hun studio’s gedeeltelijk te verplaatsen naar respectievelijk Aalsmeer en Amsterdam. in eerste instantie hadden de commerciële zenders behoeflze aan hun eigen verbindingen. en gemeente Hilversum (en lnfostrada] konden in die behoefte voorzien vanwege het lnfostrada-sterpunt. Helaas voor gemeente Hilversum was medewerldng van de NOS vereist. omdat het mediapark grondgebied is van de NOS. De NOS was niet bereid samen te werken. Dit gegeven en het feit dat de NOS – op herhaaldelijk verzoek van de gemeente dat niet te doen – ook aan de beveiligde verbindingen van de glasvezeiring Hilversum zat: door Ericsson en lnfostrada hiertoe opdracht te geven, was voor de gemeente voldoende om de twee sterpunten van hun ring op het medíapark dan maar op te doeken, zoals in het begin van dit verhaal al werd verteld Deze nieuwe situatie heeft de NOS heer en meester van het meclíapark gemaakt, hoewel zij dat in feite al was door als opdrachtgever invloed uit te oefenen op Erlcsson en lnfostrada. Het gevolg is een steeds leger mediapark vanwege benadeelde en daarom vertrekkende partijen. zoals de eerdergenoemde commerciële zenders RTL en SBS. maar ook Netflizr. die ook nog eens veel klanten is verloren.

Naast het zojuist besproken afluisteren en manipuleren van dataverkeer van en voor andere omroepen en het saboteren van fibers met nadelige effecten voor andere partijen. zijn er nog andere schandalen te noemen.

De NOS doet zich voor als Nederlands meest betrouwbare presentator van nieuws omdat zij een publieke omroep is.

Het regisseren en met name monteren is echter lange tijd overgelaten aan het Amerikaanse Fox dat bekend staat om haar eenzijdige berichtgeving. Fox was zelfs met haar eigen studio’s gehuisvest op de begane grond van het NOS-gebouw. Fox had – naast enkele Nederlandse medewerkers – gewoon haar eigen van origine Amerikaanse team. De NOS is schuldig geweest aan pro‘Amerikaanse berichigeving. Een voorbeeld hiervan is het zo knippen en plakken van beelden dat president Poetin – naar aanleiding van een door een journalist kritisch gestelde vraag over de situatie in Oekraïne – lijkt weg te lopen. in werkelijkheid – zoals op de volledige beelden is te zien – staat hij de pers netjes te woord. De NOS liep overigens te pronken met het binnenhalen van Fox. Fox is echter redelijk recent vertrokken omdat zij niet tevreden was met de snelheid van de verbindingen van de NOS. Fox is toen overgestapt naar lnfostradum waarna de NOS als wraakactie Fox ging pesten door het saboteren van fibers. Zo heeft in Nederland een tijdje de Super Bowl finale eruit gelegen met een miljoenen schadeclaim tot gevolg.

Er is nog een laatste categorie van schandalen die gekenmerkt wordt door het feit dat in Nederland veel ilbers lien die direct naar het NOS-sterpunt lopen.

Grote providers (KPN, Vodafone, T-mobile) hebben letterlijke connecties met het medlapark om beelden op te nemen voor mobiele radio en televisie van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Door deze verbindingen heeft de NOS ook controle over delen van het netwerk van deze providers. Dit komt doordat er multlcast verkeer over deze verbindingen gaat. zoals vldeostreams en voice (telefonie). Multicast verkeer is namelijk open verkeer en dus niet beveiligd. Dit maakt het voor de NOS technisch mogelijk telefoongesprekken van klanten van deze providers af te luisteren. KPN heeft zich hier erg druk over gemaakt.

Andere rechtstreekse fibers zijn die vanaf de ANWB in Den Haag. waar de filednformatie overheen loopt. Of vanaf kleine lokale omroepen zoals ‘TV-West en RTil-Uneùt. Of ‘ama! universiteiten, zoals de Erasmus en de TU Delft waar ook een broadcast-uitzending kan worden gehouden. l-lier is sprake van valse concurrentie ten opzichte van de commerciële zenders die deze rechtstreekse fibers niet hebben. De NOS heeft dus altijd als eerste informatie tot haar beschikking.

Ook vanaf de Tweede Kamer in Den Haag ligt een directe fiber naar het NOS’sterpunt‚ zodat audio- en videobeelden/vanuit het parlement opgenomen kunnen worden. De parlementsleden beseffen niet dat de NOS rechtstreeks privé-vergaderingen of besprekingen kan afluisteren wanneer deze worden gehouden in ruimten die de beschikking hebben over opname- en dus afluísterapparatuur zoals microfoontjes.

Daarnaast doet de NOS zich daar voor als internetprovider. Al het intemet van het Binnenhof gaat over dit netwerk.

De NOS kan dus al het iP-verkeer en alle emailcontacten van parlementsleden afluisteren.

Tarik trekt de volgende conclusie: de NOS fungeert in feite als een inlichtingendienst, en in combinatie met de

informatieverstrekkende rol is zij een dodelijk wapen dat kan bepalen hoe de massa denkt en deze kan controleren en sturen. Het is aan uzelf of u verder wilt leven in deze leugen of dat u in opstand komt.

Tarik roept door de NOS benadeelde partijen op om naar voren te stappen en een boekje open te doen over hun ervaringen. Daarnaast vraagt hij de NOS de eer aan zichzelf te houden en open en integer over haar praktijken te zijn.

Zo niet, dan maken zij het nog moeilijker voor zichzelf. Betrouwbare data over de vernomen praktijken zijn al in handen van derden. Tarik kan niet uitsluiten dat deze informatie op enig moment wordt gelekt.

Oh toeval, de topman van de Postcodeloterij trok twee keer achtereen een winnend ‘lot’ uit de loterij die gemeentelijke grondhandel heet.

Topman Jan Oostrom van Novamedia, de organisatie achter de Nationale Postcodeloterij, heeft voor een appel en een ei een kavel bouwgrond van 4000 vierkante meter kunnen kopen, midden in het toekomstig natuurgebied Marickenland tussen de dorpen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen. Oostrom verkreeg zijn eigen ‘Postcode Kanjer’. Door een rekenfout van een gemeenteambtenaar betaalde Oostrom voor de eerste 3056 meter 180 euro per vierkante meter en voor de daaropvolgende duizend vierkante meter slechts 3,50 euro per vierkante meter. (..) Marickenland is nu nog agrarisch land, maar de komende jaren moet er een groot natuur/moerasgebied verrijzen. De aanschaf is pikant omdat juist de Postcodeloterij jaarlijks tientallen miljoenen schenkt aan organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. (..) 3,50 euro per vierkante meter is krankzinnig. (..)Een fatsoenlijke prijs voor een kavel bouwgrond van 500 vierkante meter schommelt in Vinkeveen/Wilnis volgens makelaardij Witte rond de 600 euro per vierkante meter. Telegraaf, 3-3-2009

De “Postcode Kanjer” in de vorm van een goedkoop stuk bouwgrond – van topman Jan Oostrom van Novamedia, de organisatie achter de Nationale Postcodeloterij, wordt nog groter. Door een fout van het kadaster is het perceel dat hij kocht tussen de dorpen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen, nu in plaats van 4000 vierkante meter maar liefst 5130 vierkante meter geworden. Bij het “opmeten” van het perceel is iets mis gegaan. Het kadaster heeft de fout toegegeven, maar de kadastrale inschrijving is wel een feit.  Telegraaf, 10-03-2009

Zouden de desbetreffende ambtenaren (of de gemeente zelf, bijv n donatie voor deze nieuwe natuur) soms in ruil inmiddels iets hebben gewonnen bij de postcodeloterij?

Gepost door: seven | 7 juli 2014

Facebook: Minder minder minder Geert Wilders

Dat is schrikken voor Geert Wilders, zijn facebook is het land uitgezet. Dat wordt minder minder minder foto’s van borden stamppot boerenkool met worst liken vanuit de kamerbankjes. Propagandatool minder minder minder voor de oppositiepartij pur sang. Dit staaltje -politieke censuur- handhaven van de zero tolerance facebook voorwaarden is het gevolg van iig één, maar waarschijnlijker een tsunami aan klachten van facebookgebruikers die ‘minder minder minder Wilders’ riepen op zijn facebook nadat Geert zijn programma samenvatte in een heldere oneliner ‘Minder minder minder Marokkanen’ op een podium in een Haags café.

Saillant is dat een van de klagers die in maart door de minder-speech geraakt werd en de facebookcensuur zelf meldde journaliste is. Sterker, inmiddels geeft Nina, naast het adviseren van het Mediafonds, een cultuursubsidie uitdeeltoko waar Geert Wilders ook al minder minder minder van wil, oa andere journalisten in spé college in media&cultuur op de UvA. Of dit ooit gaat leiden tot minder minder minder objectieve verslaggeving weten wij niet. Ze benadrukte desgevraagd dat de vrijheid van meningsuiting in NL niet onbegrensd is en ‘minder minder minder’ was voor haar de druppel. Een journaliste & mediawetenschapper op een universiteit die facebook oproept tot het censureren van een politicus, tja het is weer iets anders dan politici die journalisten of wetenschappers de mond willen snoeren.

Gepost door: seven | 9 februari 2014

Correctief referendum blijkt een fopspeen.

Weet u nog, het BurgerforumEU-debat met een inleiding van Thierry Baudet in de Tweede Kamer over het voorstel voor een referendum onder de bevolking bij verdere machtsoverdracht richting de EU? Het voorstel dat uiteindelijk werd verworpen? Gerard Schouw van, alleen als het ons uitkomt, referendumpartij D66 verwees, net als Marit Maij van de PvdA, tijdens het debat in de kamer naar een nog niet eens aangenomen, gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GL en D66 voor een correctief referendum. En motiveerde daarmee zijn tegenstem. Dit zou immers de huidige vraag van het burgerinitiatief om een apart referendum bij EU machtsoverdracht volstrekt overbodig maken.

Mevrouw Maij (PvdA):
Het kan de heer Van Bommel toch niet ontgaan zijn dat de PvdA eerste indiener is van een initiatiefvoorstel over zowel het raadplegend als correctief referendum.

Iets later in het debat.
De heer Schouw (D66): Is de heer Van Bommel het met mij eens dat wanneer de Eerste Kamer een beetje zou opschieten met de behandeling van de referendumwetten, waar ook de SP hartstikke voor was, wij kunnen uitvoeren wat de initiatiefnemers met hun ruim 60.000 handtekeningen willen? Is hij het met mij eens dat daarmee in een geval waarin nieuwe bevoegdheden worden overgedragen een correctief referendum, voor het eerst in Nederland, daarover mogelijk wordt?
En verder
De heer Schouw (D66): De initiatiefnemers vragen om referenda. Wie D66 kent, zou kunnen zeggen dat die bijna een uitvinding zijn van onze partij. Ik ben ontzettend blij dat er ook in de loop van de jaren een gegroeide meerderheid is in deze Kamer. Zoals ik net al zei, zijn hier twee fantastische referendumwetten, mede op initiatief van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, ingediend. Ik hoop dat die snel kracht van wet krijgen. (*)

Bovendien was het PvdAD66GL correctieve referendum wel bindend. (Iets wat gezien het verloop na het eerdere referendum in 2005 over de EU-Grondwet inderdaad geen overbodige luxe is.)
Maar raad nu eens welke wetten in dat correctief referendum van oa D66 zijn uitgesloten? Inderdaad, wetten die de EU ons oplegt. Het D66 wetsvoorstel voor correctieve referenda somt enkele uitzonderingen op, waaronder gek genoeg ook het koninklijk huis *pats weer een kroonjuweel* , waarvoor een correctief referendum onmogelijk blijft. De Europese Unie staat daar ook gewoon bij, al wordt ze niet letterlijk genoemd, maar omschreven met de term ‘volkenrechtelijke organisaties’. ‘Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen(..)voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties’(*pdf alert) Iets wat, surprise, volgens de Nederlandse Grondwet de Europese Unie gewoon is.
Belangrijke volkenrechtelijke organisaties zijn de VN, de Europese Unie, de NAVO en het Internationaal Gerechtshof (*)

Desondanks tuinde de meerderheid van de Tweede Kamer, en later ook de publieke staatsmedia, in de spin van D66 en wees mede daardoor eenvoudig de Burgerforum-EU eis voor een referendum bij verdere machtsoverdracht richting de EU af. In de veronderstelling dat om EU referenda roepende burgers voorlopig zoet gehouden konden worden met het nog bij de Eerste Kamer liggende voorstel voor het correctieve referendum van D66 wat er toch, na goedkeuring in april 2014, aan zit te komen. Het correctieve referendum echter blijkt voor wetten die de EU ons oplegt een fopspeen.
De Kamer vals voorlichten wordt gezien als een politieke doodzonde. Kamerleden die collega-kamerleden en de toehorende burgers, kiezers die ze vertegenwoordigen, op oa de publieke tribune bewust op het verkeerde been zetten is geen probleem?
Te paard, we zijn verraden!

Gepubliceerd op GeenStijl

In een windturbine op de Mariadijk bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland brak vanmiddag brand uit.

Update: Inmiddels is duidelijk dat een monteur, die vanwege de eerdere storm aan de molen enig onderhoud uitvoerde, is overleden. Een 2e monteur wordt vermist.

Ook in Duitsland vatte een windmolen vlam.

Ondanks de tachtig ! opgeroepen brandweermannen was de brand, ontstaan na oververhitting van de generator, niet te blussen en de molen niet meer te redden. Schade ligt in dit geval boven de 1 miljoen euro.

Dat die ene windturbine in Zuid-Holland nu al meer doden heeft veroorzaakt dan de kernreactor Borssele in haar 40 jarige bestaan zullen we niet snel horen van de windenergielobby. Borssele geeft notabena meer stroom dan alle molens in NL samen en dat continue ipv met vlagen. Tijd voor herbezinning?
Windturbines, een energiebron die extreem wisselvallig stroom geeft en niet eens veiliger, voordeliger of schoner is.*
*pdf bronnen: TU Delft & ECN

Gepost door: seven | 26 april 2013

De handel en wandel van de dubieuze grondhandel

geo
In 2009 werd ik via de telefoon benaderd of ik grond wilde kopen. Er volgde wat mails & telefoontjes en men drong aan op een afspraak. Gelukkig ontdekte ik tijdig dat het een iets te glad verhaal was om de door de kavelhandelaar net aangekochte landbouwgrond à 5euro per m2 door te verkopen aan particulieren voor 10x-20x meer met een verhaaltje eromheen gelardeerd met ingekleurde luchtfoto’s/google maps kaartjes dat het vast ooit bebouwd zou worden. Het is via het kadaster eenvoudig na te gaan wat de voorgaande transacties van een kavel waren en wat die aankoop de eigenaar zelf kostte. Ook was er al enige aandacht in kranten te vinden over deze verliesgevende investeringen. Toen ik de verkoper meldde dat ik hun eigen inkoopprijs inmiddels wist en natuurlijk niet 10x hun inkoopprijs dokte terwijl ik ook gewoon zelf een boer kan benaderen om een stukje land nabij bebouwing aan mij te verkopen was de verkooppoging natuurlijk voorbij. Helaas kwam niet iedereen op het idee om voor 2euro info op te vragen bij het kadaster over de prijshistorie van een kavel getuige deze mail die ik jaren later ontving.

richland

Deze meneer stond niet alleen, alleen al in dat ene ‘project’ zijn minimaal 23 mensen in het verhaal getrapt.

De gemeente is sceptisch over `bouwkavels’ in Langedijk die op internet te koop worden aangeboden door Royal Real Estate (RRE). RRE is een ontwikkelaar/speculant die volgens de Kamer van Koophandel gevestigd is in de PC Hooftstraat 16 sous in Amsterdam. Het gaat om kavels in agrarisch gebied tussen de Nauertogt, de Veertweg en de Schagerweg (N245) in Broek op Langedijk, ten westen van de toekomstige woonwijk Westerdel. De gemeente benadrukt dat de kans zeer klein zo niet onmogelijk is dat er ooit gebouwd wordt op deze locatie. Volgens het Kadaster heeft RRE tot dusver 23 kavels verkocht. Geen van de kopers heeft vooraf informatie ingewonnen bij de gemeente. bron

Dit soort bedrijven verandert vaak na wat slechte pers gewoon van naam. RRE werd Richland (op welk adres toevallig ook de HQ van een failliet kinderdagverblijf zat waarvan de directeur rondreed met n 911 Carrera 4S, weet de staat ook waar die subsidie aan opgaat ) en ook Grondkapitaal, GVSN en Geo vastgoed te Haarlem zijn bedrijfsnamen die opduiken. Wat opviel was dat ik in 2011 weer benaderd werd, nu door ARMA projecten, die adverteert in oa het FD. Zelfde soort folders, zelfde telefoonnummer en zelfde verhaal als Geo vastgoed, alleen met weer andere kavellocaties. Voor een indruk hoe men u tracht te bedotten, zie deze gemailde folder. Nog altijd lopen er koeien. Kortom, ijs & ijskoude grond, de kans dat een projectontwikkelaar echt warme grond van de hand doet voor een te lage prijs is natuurlijk nihil. Zoals zo vaak met investeringen, te mooi om waar te zijn.

Update: Kennelijk werken dit soort bedrijven met ‘bevriende’ notarissen: ‘Hoewel iedereen gerechtigd is een eigen notaris uit te kiezen, adviseren wij u gebruik te maken van onze notaris. Deze is gespecialiseerd in overdracht van percelen en is bekend met onze werkwijze, hetgeen de overdracht alleen maar bespoedigt.’

Gepost door: seven | 3 april 2013

Bitcoin, een MLM achtig piramidespel (ponzi scheme)

Bitcoin, de momenteel zeer in de belangstelling staande digitale peer2peer munt werkt als een soort ponzi scheme.
Het MLM systeem / piramidespel bitcoin draait in feite om mining. De miners vangen een fee over elke toekomstige transactie/uitgave met hun bitcoins binnen het bitcoinnetwerk. De eerste miners vangen exponentieel meer fees dan latere. Minen wordt daarnaast gedurende de tijd dat het netwerk groeit ook steeds lastiger en minder lucratief en stopt uiteindelijk helemaal waardoor de eerste miners een substantieel deel van de bitcoins kregen en de meeste transactiefees daarover mogen verwachten.

Update / erratum: De huidige fees gaan toch naar de huidige miners. Haalt voor het piramidesysteem weinig uit. De btc-scheppingswinst, wat de latere bitcoinacceptanten met uiteindelijk een schuld/achterstand in Euro’s/Dollars/goederenen/diensten opzadelt, ligt ook bij de (mn eerste/oudste) miners Latere, gewone acceptanten stappen zonder start-btc’s in, terwijl miners met voorraad btc beginnen waarmee ze zonder tegenprestatie hun gewone geld/goederen/diensten in handen kunnen krijgen.

De belangrijkste kopers & gebruikers van bitcoins zijn, geen verrassing, de miners zelf. Zij hebben belang bij het feit dat bitcoins circuleren, waarde hebben en hopen dat meer mensen het gebruiken.
Elke piramide / MLM systeem stopt omdat omdat er geen nieuwe toetreders zijn waardoor de laatste met waardeloze bitcoins overblijven zoals de piramidespeler geen nieuwe speler mee kan vinden of de MLM verkoper geen nwe sub-distributeur voor zijn inmiddels zeer overgeprijsde goederen kan vinden. (Bij multi level marketing (MLM) wordt een voorraad van iets relatief waardeloos verkocht tegen een veel te hoge prijs waarbij het goed dient om het verhaal tov (sub-)distributeurs geloofwaardig te houden. )

Uiteindelijk zal de vraag naar bitcoins ooit crashen omdat als alle potentiële coins zijn gemined (iets wat voor normale computers tegenwoordig al snel meer aan stroom kost dan het oplevert) de toestroom van nieuwe miners ook stopt. De grootste groep bitcoin gebruikers zijn de miners zelf. Deze miners van bitcoins zijn nu vaak ook de bitcoin promoters om zo de waarde van hun investering te beschermen om iig terug te verdienen wat ze erin hebben geïnvesteerd. De kans dat bitcoins hun substantiële waarde behouden puur als ruilmiddel acht ik klein. Het loterij-aspect van het minen van bitcoins is de grootste incentive voor nieuwe miners en gebruikers, als dat wegvalt stopt de groei van miners en daarmee uiteindelijk ook de gebruikers.

Het systeem is in feite een slow ponzi scheme. De uitbreiding van het netwerk gaat in een vast tempo van 1 blok per 10minuten ongeacht het aantal miners. De standaard beloning voor het vinden van een block met een kleinere hash dan de vorige is voor de eerste serie van 210.000 blocks 50btc (btc=bitcoins) en deze beloning halveert na elke 210.000 blocks en staat inmiddels op 25btc.

Het einde vd piramide lijkt ver weg in tijd, maar dit valt te bezien. Ruim de helft van de bitcoins die theoretisch kunnen bestaan, bestaan al.
‘In November 2012, half of the total supply was generated, and by end of 2016, three-quarters will have been generated.’ wiki

De toename per 10minuten van bitcoins halveert nml na elke 210.000 blocks.
De moeilijkheid om een block te vinden neemt automatisch toe met het aantal miners en de rekenkracht van hun specialistische mining computers (cq rekencentra) en is inmiddels een factor 7miljoen hoger dan de eerste blocks. De beloning voor het vinden van een nieuw block halveert elke 210.000 blocks, omdat een block vinden gemiddeld 10minuten duurt, duurt dit circa 3jaar.

It’s the most ridiculous bubble in ages and its bust will be legendary. (..) Once reality sinks in, people are going to suffer, not only because of their losses but also because of the dream. And there is a far greater issue here: Bitcoin’s failure will provide regulators with the ideal excuse to clamp down on free market units. realcurrencies (h/t @adamcurry )

Since each cryptographic solution is finite and singular, and each one gets progressively harder to discern, those who first initiated Bitcoin were rewarded with a large number of easily-mined coins for a very cheap “investment” while the computational difficulty of “extracting” each additional one goes up.

That means that if you were one of the early adopters you get paid through the difficulty of those who attempt to mine coins later! That is, your value increases because the later person’s expenditure of energy increases rather than through your own expenditure of energy. If that sounds kind of like a pyramid scheme, it’s because it is very similar to to how the “early adopters” in all pyramid schemes get a return — your later and ever-increasing effort for each subsequent unit of return accrues far more to the early adopter than it does to you! market-ticker.org (h/t @fluutekies )

BitCoins have an upper limit on how many can be produced, approximately 21 million if we take the creator’s word for it. BitCoins are almost infinitely divisible however so they can still be used quite extensively once the upper limit on the number has been reached. However the complexity in mining a BitCoin increases considerably over time as they start to become mined out and is accelerated by the number of people participating in the network. Thus the true benefactors of the BitCoin system are those who were in it from the beginning as back then it was relatively easy to generate BitCoins and thus they could amass quite a large amount of wealth in a short amount of time. therefinedgeek ( h/t @jvkup )

Dat het in feite een piramidespel is ‘ontgaat’ veel nieuwe gebruikers terwijl alle aanwijzingen die ze zelf geven daar op wijzen. Zie bv deze relatief nieuwe gebruiker.
‘ wel grappig dat je dat zegt, dacht drie jaar geleden precies zo. Daarom niet gaan minen, dan was ik nu miljonair geweest …’

Bovenaan de piramide, degene die in het begin relatief eenvoudig de eerste gratis bitcoins kon minen en relatief veel transactiefees vangt staat natuurlijk de bedenker van het systeem, een (of meer) nog altijd anonieme programmeur met de nickname Satoshi Nakamoto en de eerste gebruikers, in dit geval de onderwereld op het net.

Dit blog schrijf ik vooral als waarschuwing omdat het idee van een ruilmiddel los van een staat in tijden van crisis nogal aanslaat, niet in het minst bij libertaire geesten. Er is in principe niets mis met het idee van een private munt, maar bitcoins zijn helaas zo ontworpen dat ze de top rijk maken ten koste van de rest.

Gepubliceerd op GeenStijl

De Europese Unie, al decennia volgens veel politici een panacee, oplossing voor alles. Of de EU dat ook werkelijk zal blijken te zijn is inmiddels de vraag. Kijk je door alle marketingverhalen over vrolijke uitwisselingsstudenten en geen geld wisselen aan de grens heen, zie je dat het verhaal in de kern mager is. De EU rust inmiddels vooral op holle marketing en valse semantiek. Een woordenspel wat de oude socialistische droom van een grote uniforme centralistische staat waaraan niemand op het continent aan kan ontsnappen weer moderne vleugels moet geven. Internationaal socialisme, maar dan nu verkocht met liberale saus. Haal je de semantiek weg dan is de euro een starre monopolistische muntunie zonder flexibiliteit. Flexibiliteit wat een divers continent met eigen lokale munten met zwevende wisselkoersen wel heeft.
De EU is ook geen internationalistische kosmopolitische droomstaat maar steeds meer een autoritair machtsblok, zonder functionerend parlement, zonder enige vorm van substantiële oppositie en waarbij democratische besluitvorming een uitzondering is.

Het idee van een groot economisch blok is gebaseerd op ouderwets machtsblokdenken wat sinds de globalisering en vrije kapitaalstromen en vrijhandel achterhaald lijkt. Militair valt er nog wel iets voor blokvorming te zeggen, maar daar is de NAVO al het juiste instrument voor en die samenwerking is dan ook strikt militair. Of een fusiestaat zoals de EU beoogd voor de economie ook voordelen heeft? De belangrijkste norm die in de wereldhandel telt is of de kwaliteit en prijs klopt, niet of bijv de chocolade qua origine nou Zwitsers of toch Brussel is. Of de herkomst van de producten nou een klein of groot land is, is op die wereldmarkt irrelevant.
Een kleine economie kan in een open wereld die we allang zijn met gemak een logge reus verslaan.
Zo is het kleine Zwitserland op de wereldmarkt velen de baas qua farma, medische apparatuur, horloges, hoogwaardige chemie, precisie instrumenten wb metaal, chocolade etc. Zwitserland heeft een financiële sector die in omvang relatief gezien even groot is als die van Nederland. Toch staat het land ondanks dat het, in tegenstelling tot Nederland, geen gas of olie of mainporthaven heeft ver boven Nederland qua welvaart per inwoner.

 

Tijd om de EU te heroverwegen. Vele diverse staten op een continent houden elkaar scherp. Scherper dan een uniforme eenheidsworst wat de EU van staten wil maken. Vrije competitie om de burger en bedrijven, zonder dat is er geen prikkel om de staat klein en efficiënt te houden, de staat is dan immers toch al een continentbrede monopolist.

Tot slot, Sovjet-dissident en schrijver Vladimir Boekovski ziet zelfs parallellen met het ook ooit idealistische beginstadium van de USSR en vreest dat de EU dezelfde fouten herhaalt.

Older Posts »

Categorieën