Oh toeval, de topman van de Postcodeloterij trok twee keer achtereen een winnend ‘lot’ uit de loterij die gemeentelijke grondhandel heet.

Topman Jan Oostrom van Novamedia, de organisatie achter de Nationale Postcodeloterij, heeft voor een appel en een ei een kavel bouwgrond van 4000 vierkante meter kunnen kopen, midden in het toekomstig natuurgebied Marickenland tussen de dorpen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen. Oostrom verkreeg zijn eigen ‘Postcode Kanjer’. Door een rekenfout van een gemeenteambtenaar betaalde Oostrom voor de eerste 3056 meter 180 euro per vierkante meter en voor de daaropvolgende duizend vierkante meter slechts 3,50 euro per vierkante meter. (..) Marickenland is nu nog agrarisch land, maar de komende jaren moet er een groot natuur/moerasgebied verrijzen. De aanschaf is pikant omdat juist de Postcodeloterij jaarlijks tientallen miljoenen schenkt aan organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud. (..) 3,50 euro per vierkante meter is krankzinnig. (..)Een fatsoenlijke prijs voor een kavel bouwgrond van 500 vierkante meter schommelt in Vinkeveen/Wilnis volgens makelaardij Witte rond de 600 euro per vierkante meter. Telegraaf, 3-3-2009

De “Postcode Kanjer” in de vorm van een goedkoop stuk bouwgrond – van topman Jan Oostrom van Novamedia, de organisatie achter de Nationale Postcodeloterij, wordt nog groter. Door een fout van het kadaster is het perceel dat hij kocht tussen de dorpen Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen, nu in plaats van 4000 vierkante meter maar liefst 5130 vierkante meter geworden. Bij het “opmeten” van het perceel is iets mis gegaan. Het kadaster heeft de fout toegegeven, maar de kadastrale inschrijving is wel een feit.  Telegraaf, 10-03-2009

Zouden de desbetreffende ambtenaren (of de gemeente zelf, bijv n donatie voor deze nieuwe natuur) soms in ruil inmiddels iets hebben gewonnen bij de postcodeloterij?

Gepost door: seven | 7 juli 2014

Facebook: Minder minder minder Geert Wilders

Dat is schrikken voor Geert Wilders, zijn facebook is het land uitgezet. Dat wordt minder minder minder foto’s van borden stamppot boerenkool met worst liken vanuit de kamerbankjes. Propagandatool minder minder minder voor de oppositiepartij pur sang. Dit staaltje -politieke censuur- handhaven van de zero tolerance facebook voorwaarden is het gevolg van iig één, maar waarschijnlijker een tsunami aan klachten van facebookgebruikers die ‘minder minder minder Wilders’ riepen op zijn facebook nadat Geert zijn programma samenvatte in een heldere oneliner ‘Minder minder minder Marokkanen’ op een podium in een Haags café.

Saillant is dat een van de klagers die in maart door de minder-speech geraakt werd en de facebookcensuur zelf meldde journaliste is. Sterker, inmiddels geeft Nina, naast het adviseren van het Mediafonds, een cultuursubsidie uitdeeltoko waar Geert Wilders ook al minder minder minder van wil, oa andere journalisten in spé college in media&cultuur op de UvA. Of dit ooit gaat leiden tot minder minder minder objectieve verslaggeving weten wij niet. Ze benadrukte desgevraagd dat de vrijheid van meningsuiting in NL niet onbegrensd is en ‘minder minder minder’ was voor haar de druppel. Een journaliste & mediawetenschapper op een universiteit die facebook oproept tot het censureren van een politicus, tja het is weer iets anders dan politici die journalisten of wetenschappers de mond willen snoeren.

Gepost door: seven | 9 februari 2014

Correctief referendum blijkt een fopspeen.

Weet u nog, het BurgerforumEU-debat met een inleiding van Thierry Baudet in de Tweede Kamer over het voorstel voor een referendum onder de bevolking bij verdere machtsoverdracht richting de EU? Het voorstel dat uiteindelijk werd verworpen? Gerard Schouw van, alleen als het ons uitkomt, referendumpartij D66 verwees, net als Marit Maij van de PvdA, tijdens het debat in de kamer naar een nog niet eens aangenomen, gezamenlijk initiatiefwetsvoorstel van PvdA, GL en D66 voor een correctief referendum. En motiveerde daarmee zijn tegenstem. Dit zou immers de huidige vraag van het burgerinitiatief om een apart referendum bij EU machtsoverdracht volstrekt overbodig maken.

Mevrouw Maij (PvdA):
Het kan de heer Van Bommel toch niet ontgaan zijn dat de PvdA eerste indiener is van een initiatiefvoorstel over zowel het raadplegend als correctief referendum.

Iets later in het debat.
De heer Schouw (D66): Is de heer Van Bommel het met mij eens dat wanneer de Eerste Kamer een beetje zou opschieten met de behandeling van de referendumwetten, waar ook de SP hartstikke voor was, wij kunnen uitvoeren wat de initiatiefnemers met hun ruim 60.000 handtekeningen willen? Is hij het met mij eens dat daarmee in een geval waarin nieuwe bevoegdheden worden overgedragen een correctief referendum, voor het eerst in Nederland, daarover mogelijk wordt?
En verder
De heer Schouw (D66): De initiatiefnemers vragen om referenda. Wie D66 kent, zou kunnen zeggen dat die bijna een uitvinding zijn van onze partij. Ik ben ontzettend blij dat er ook in de loop van de jaren een gegroeide meerderheid is in deze Kamer. Zoals ik net al zei, zijn hier twee fantastische referendumwetten, mede op initiatief van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, ingediend. Ik hoop dat die snel kracht van wet krijgen. (*)

Bovendien was het PvdAD66GL correctieve referendum wel bindend. (Iets wat gezien het verloop na het eerdere referendum in 2005 over de EU-Grondwet inderdaad geen overbodige luxe is.)
Maar raad nu eens welke wetten in dat correctief referendum van oa D66 zijn uitgesloten? Inderdaad, wetten die de EU ons oplegt. Het D66 wetsvoorstel voor correctieve referenda somt enkele uitzonderingen op, waaronder gek genoeg ook het koninklijk huis *pats weer een kroonjuweel* , waarvoor een correctief referendum onmogelijk blijft. De Europese Unie staat daar ook gewoon bij, al wordt ze niet letterlijk genoemd, maar omschreven met de term ‘volkenrechtelijke organisaties’. ‘Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen(..)voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties’(*pdf alert) Iets wat, surprise, volgens de Nederlandse Grondwet de Europese Unie gewoon is.
Belangrijke volkenrechtelijke organisaties zijn de VN, de Europese Unie, de NAVO en het Internationaal Gerechtshof (*)

Desondanks tuinde de meerderheid van de Tweede Kamer, en later ook de publieke staatsmedia, in de spin van D66 en wees mede daardoor eenvoudig de Burgerforum-EU eis voor een referendum bij verdere machtsoverdracht richting de EU af. In de veronderstelling dat om EU referenda roepende burgers voorlopig zoet gehouden konden worden met het nog bij de Eerste Kamer liggende voorstel voor het correctieve referendum van D66 wat er toch, na goedkeuring in april 2014, aan zit te komen. Het correctieve referendum echter blijkt voor wetten die de EU ons oplegt een fopspeen.
De Kamer vals voorlichten wordt gezien als een politieke doodzonde. Kamerleden die collega-kamerleden en de toehorende burgers, kiezers die ze vertegenwoordigen, op oa de publieke tribune bewust op het verkeerde been zetten is geen probleem?
Te paard, we zijn verraden!

Gepubliceerd op GeenStijl

In een windturbine op de Mariadijk bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland brak vanmiddag brand uit.

Update: Inmiddels is duidelijk dat een monteur, die vanwege de eerdere storm aan de molen enig onderhoud uitvoerde, is overleden. Een 2e monteur wordt vermist.

Ook in Duitsland vatte een windmolen vlam.

Ondanks de tachtig ! opgeroepen brandweermannen was de brand, ontstaan na oververhitting van de generator, niet te blussen en de molen niet meer te redden. Schade ligt in dit geval boven de 1 miljoen euro.

Dat die ene windturbine in Zuid-Holland nu al meer doden heeft veroorzaakt dan de kernreactor Borssele in haar 40 jarige bestaan zullen we niet snel horen van de windenergielobby. Borssele geeft notabena meer stroom dan alle molens in NL samen en dat continue ipv met vlagen. Tijd voor herbezinning?
Windturbines, een energiebron die extreem wisselvallig stroom geeft en niet eens veiliger, voordeliger of schoner is.*
*pdf bronnen: TU Delft & ECN

Gepost door: seven | 26 april 2013

De handel en wandel van de dubieuze grondhandel

geo
In 2009 werd ik via de telefoon benaderd of ik grond wilde kopen. Er volgde wat mails & telefoontjes en men drong aan op een afspraak. Gelukkig ontdekte ik tijdig dat het een iets te glad verhaal was om de door de kavelhandelaar net aangekochte landbouwgrond à 5euro per m2 door te verkopen aan particulieren voor 10x-20x meer met een verhaaltje eromheen gelardeerd met ingekleurde luchtfoto’s/google maps kaartjes dat het vast ooit bebouwd zou worden. Het is via het kadaster eenvoudig na te gaan wat de voorgaande transacties van een kavel waren en wat die aankoop de eigenaar zelf kostte. Ook was er al enige aandacht in kranten te vinden over deze verliesgevende investeringen. Toen ik de verkoper meldde dat ik hun eigen inkoopprijs inmiddels wist en natuurlijk niet 10x hun inkoopprijs dokte terwijl ik ook gewoon zelf een boer kan benaderen om een stukje land nabij bebouwing aan mij te verkopen was de verkooppoging natuurlijk voorbij. Helaas kwam niet iedereen op het idee om voor 2euro info op te vragen bij het kadaster over de prijshistorie van een kavel getuige deze mail die ik jaren later ontving.

richland

Deze meneer stond niet alleen, alleen al in dat ene ‘project’ zijn minimaal 23 mensen in het verhaal getrapt.

De gemeente is sceptisch over `bouwkavels’ in Langedijk die op internet te koop worden aangeboden door Royal Real Estate (RRE). RRE is een ontwikkelaar/speculant die volgens de Kamer van Koophandel gevestigd is in de PC Hooftstraat 16 sous in Amsterdam. Het gaat om kavels in agrarisch gebied tussen de Nauertogt, de Veertweg en de Schagerweg (N245) in Broek op Langedijk, ten westen van de toekomstige woonwijk Westerdel. De gemeente benadrukt dat de kans zeer klein zo niet onmogelijk is dat er ooit gebouwd wordt op deze locatie. Volgens het Kadaster heeft RRE tot dusver 23 kavels verkocht. Geen van de kopers heeft vooraf informatie ingewonnen bij de gemeente. bron

Dit soort bedrijven verandert vaak na wat slechte pers gewoon van naam. RRE werd Richland (op welk adres toevallig ook de HQ van een failliet kinderdagverblijf zat waarvan de directeur rondreed met n 911 Carrera 4S, weet de staat ook waar die subsidie aan opgaat ) en ook Grondkapitaal, GVSN en Geo vastgoed te Haarlem zijn bedrijfsnamen die opduiken. Wat opviel was dat ik in 2011 weer benaderd werd, nu door ARMA projecten, die adverteert in oa het FD. Zelfde soort folders, zelfde telefoonnummer en zelfde verhaal als Geo vastgoed, alleen met weer andere kavellocaties. Voor een indruk hoe men u tracht te bedotten, zie deze gemailde folder. Nog altijd lopen er koeien. Kortom, ijs & ijskoude grond, de kans dat een projectontwikkelaar echt warme grond van de hand doet voor een te lage prijs is natuurlijk nihil. Zoals zo vaak met investeringen, te mooi om waar te zijn.

Update: Kennelijk werken dit soort bedrijven met ‘bevriende’ notarissen: ‘Hoewel iedereen gerechtigd is een eigen notaris uit te kiezen, adviseren wij u gebruik te maken van onze notaris. Deze is gespecialiseerd in overdracht van percelen en is bekend met onze werkwijze, hetgeen de overdracht alleen maar bespoedigt.’

Gepost door: seven | 3 april 2013

Bitcoin, een MLM achtig piramidespel (ponzi scheme)

Bitcoin, de momenteel zeer in de belangstelling staande digitale peer2peer munt werkt als een soort ponzi scheme.
Het MLM systeem / piramidespel bitcoin draait in feite om mining. De miners vangen een fee over elke toekomstige transactie/uitgave met hun bitcoins binnen het bitcoinnetwerk. De eerste miners vangen exponentieel meer fees dan latere. Minen wordt daarnaast gedurende de tijd dat het netwerk groeit ook steeds lastiger en minder lucratief en stopt uiteindelijk helemaal waardoor de eerste miners een substantieel deel van de bitcoins kregen en de meeste transactiefees daarover mogen verwachten.

Update / erratum: De huidige fees gaan toch naar de huidige miners. Haalt voor het piramidesysteem weinig uit. De btc-scheppingswinst, wat de latere bitcoinacceptanten met uiteindelijk een schuld/achterstand in Euro’s/Dollars/goederenen/diensten opzadelt, ligt ook bij de (mn eerste/oudste) miners Latere, gewone acceptanten stappen zonder start-btc’s in, terwijl miners met voorraad btc beginnen waarmee ze zonder tegenprestatie hun gewone geld/goederen/diensten in handen kunnen krijgen.

De belangrijkste kopers & gebruikers van bitcoins zijn, geen verrassing, de miners zelf. Zij hebben belang bij het feit dat bitcoins circuleren, waarde hebben en hopen dat meer mensen het gebruiken.
Elke piramide / MLM systeem stopt omdat omdat er geen nieuwe toetreders zijn waardoor de laatste met waardeloze bitcoins overblijven zoals de piramidespeler geen nieuwe speler mee kan vinden of de MLM verkoper geen nwe sub-distributeur voor zijn inmiddels zeer overgeprijsde goederen kan vinden. (Bij multi level marketing (MLM) wordt een voorraad van iets relatief waardeloos verkocht tegen een veel te hoge prijs waarbij het goed dient om het verhaal tov (sub-)distributeurs geloofwaardig te houden. )

Uiteindelijk zal de vraag naar bitcoins ooit crashen omdat als alle potentiële coins zijn gemined (iets wat voor normale computers tegenwoordig al snel meer aan stroom kost dan het oplevert) de toestroom van nieuwe miners ook stopt. De grootste groep bitcoin gebruikers zijn de miners zelf. Deze miners van bitcoins zijn nu vaak ook de bitcoin promoters om zo de waarde van hun investering te beschermen om iig terug te verdienen wat ze erin hebben geïnvesteerd. De kans dat bitcoins hun substantiële waarde behouden puur als ruilmiddel acht ik klein. Het loterij-aspect van het minen van bitcoins is de grootste incentive voor nieuwe miners en gebruikers, als dat wegvalt stopt de groei van miners en daarmee uiteindelijk ook de gebruikers.

Het systeem is in feite een slow ponzi scheme. De uitbreiding van het netwerk gaat in een vast tempo van 1 blok per 10minuten ongeacht het aantal miners. De standaard beloning voor het vinden van een block met een kleinere hash dan de vorige is voor de eerste serie van 210.000 blocks 50btc (btc=bitcoins) en deze beloning halveert na elke 210.000 blocks en staat inmiddels op 25btc.

Het einde vd piramide lijkt ver weg in tijd, maar dit valt te bezien. Ruim de helft van de bitcoins die theoretisch kunnen bestaan, bestaan al.
‘In November 2012, half of the total supply was generated, and by end of 2016, three-quarters will have been generated.’ wiki

De toename per 10minuten van bitcoins halveert nml na elke 210.000 blocks.
De moeilijkheid om een block te vinden neemt automatisch toe met het aantal miners en de rekenkracht van hun specialistische mining computers (cq rekencentra) en is inmiddels een factor 7miljoen hoger dan de eerste blocks. De beloning voor het vinden van een nieuw block halveert elke 210.000 blocks, omdat een block vinden gemiddeld 10minuten duurt, duurt dit circa 3jaar.

It’s the most ridiculous bubble in ages and its bust will be legendary. (..) Once reality sinks in, people are going to suffer, not only because of their losses but also because of the dream. And there is a far greater issue here: Bitcoin’s failure will provide regulators with the ideal excuse to clamp down on free market units. realcurrencies (h/t @adamcurry )

Since each cryptographic solution is finite and singular, and each one gets progressively harder to discern, those who first initiated Bitcoin were rewarded with a large number of easily-mined coins for a very cheap “investment” while the computational difficulty of “extracting” each additional one goes up.

That means that if you were one of the early adopters you get paid through the difficulty of those who attempt to mine coins later! That is, your value increases because the later person’s expenditure of energy increases rather than through your own expenditure of energy. If that sounds kind of like a pyramid scheme, it’s because it is very similar to to how the “early adopters” in all pyramid schemes get a return — your later and ever-increasing effort for each subsequent unit of return accrues far more to the early adopter than it does to you! market-ticker.org (h/t @fluutekies )

BitCoins have an upper limit on how many can be produced, approximately 21 million if we take the creator’s word for it. BitCoins are almost infinitely divisible however so they can still be used quite extensively once the upper limit on the number has been reached. However the complexity in mining a BitCoin increases considerably over time as they start to become mined out and is accelerated by the number of people participating in the network. Thus the true benefactors of the BitCoin system are those who were in it from the beginning as back then it was relatively easy to generate BitCoins and thus they could amass quite a large amount of wealth in a short amount of time. therefinedgeek ( h/t @jvkup )

Dat het in feite een piramidespel is ‘ontgaat’ veel nieuwe gebruikers terwijl alle aanwijzingen die ze zelf geven daar op wijzen. Zie bv deze relatief nieuwe gebruiker.
‘ wel grappig dat je dat zegt, dacht drie jaar geleden precies zo. Daarom niet gaan minen, dan was ik nu miljonair geweest …’

Bovenaan de piramide, degene die in het begin relatief eenvoudig de eerste gratis bitcoins kon minen en relatief veel transactiefees vangt staat natuurlijk de bedenker van het systeem, een (of meer) nog altijd anonieme programmeur met de nickname Satoshi Nakamoto en de eerste gebruikers, in dit geval de onderwereld op het net.

Dit blog schrijf ik vooral als waarschuwing omdat het idee van een ruilmiddel los van een staat in tijden van crisis nogal aanslaat, niet in het minst bij libertaire geesten. Er is in principe niets mis met het idee van een private munt, maar bitcoins zijn helaas zo ontworpen dat ze de top rijk maken ten koste van de rest.

Gepubliceerd op GeenStijl

Gepost door: seven | 4 februari 2013

Machtsblok EU, big is beautifull? Small is smarter.

De Europese Unie, al decennia volgens veel politici een panacee, de oplossing voor alles. Of de EU dat ook werkelijk zal blijken te zijn is inmiddels de vraag. Kijk je door alle marketingverhalen over blije uitwisselingsstudenten en geen geld wisselen aan de grens heen zie je dat het verhaal in de kern mager is. De EU rust immers vooral op valse semantiek, een woordenspel wat de oude socialistische droom van een grote uniforme staat waaraan niemand kan ontsnappen weer moderne vleugels moet geven. Internationaal socialisme verkocht als liberaal. Haal je de semantiek weg dan is de euro een monopolistische muntunie zonder flexibiliteit. Flexibiliteit wat een systeem van per landelijke economie een eigen lokale munt met zwevende wisselkoersen wel heeft.
De EU is ook geen internationalistische kosmopolitische droomstaat maar eerder een autoritair machtsblok, zonder functionerend parlement, zonder enige vorm van substantiële oppositie en waarbij democratische besluitvorming een uitzondering is.

Het idee van een groot economisch blok is gebaseerd op ouderwets machtsblokdenken wat sinds de globalisering en vrije kapitaalstromen en vrijhandel achterhaald is. Militair valt er nog iets voor blokvorming te zeggen, maar daar is de NAVO al voor en die samenwerking is strikt militair. Of een fusiestaat zoals de EU voor de economie voordelen heeft? De enige norm die in de wereldhandel telt is of de kwaliteit en prijs klopt, niet of bijv de kaas qua origine nou Zwitsers of toch de EU is. Of de herkomst van de producten nou een klein of groot land is, is op die markt irrelevant.
Een kleine economie kan in een open wereld die we zijn met gemak een logge reus verslaan.
Zo is het kleine Zwitserland op de wereldmarkt velen de baas qua farma, medische apparatuur, horloges, hoogwaardige chemie, precisie instrumenten wb metaal, chocolade etc. Zwitserland heeft een financiële sector die in omvang relatief gelijkwaardig is aan die van Nederland. Toch staat het land ondanks dat het itt Nederland geen gas of olie of mainporthaven heeft boven Nederland qua welvaart. Daarbij houden vele staten op een continent elkaar scherp. Vrije competitie om de burger en bedrijven zonder dat is er geen prikkel om de staat klein en efficiënt te houden, de staat is dan immers een continentbrede monopolist.

Tot slot, Sovjet-dissident en schrijver Vladimir Boekovski ziet zelfs parallellen met het ook ooit idealistische beginstadium van de USSR en vreest dat de EU dezelfde fouten herhaalt.

Gepost door: seven | 6 december 2012

Grijze reuzen staat water aan de lippen

Grijze reuzen staat water aan de lippen
Door Theo Kocken en Joeri Potters, Cardano | 05 juli 2010 |

dekkingsgraad pensioenfondsen going down

Theo Kocken en Joeri Potters leggen uit waarom lange termijn rendementen geen klappen meer kunnen opvangen bij rijpe pensioenfondsen

Een grote financiële crisis is voor een jong pensioenstelsel aanzienlijk minder erg dan een kleine crisis voor een pensioenstelsel dat zich in de uitbetalingfase bevindt. In de komende jaren zal duidelijk worden dat structurele netto uitbetalingen een zeer destabiliserend effect op de pensioendynamiek hebben. Onze grijze, reusachtige pensioenspaarpotten veranderen al bij matige schokken – die over een langere periode onontkoombaar zijn – in onbestuurbare sinking giants.

Zowel het premiestuur als de sturing op verwacht rendement zijn botte instrumenten geworden bij zwaar weer. Tenzij we nu de noodzakelijke wijzigingen doorvoeren op het gebied van pensioenontwerp en risicomanagement.

Om dit fenomeen van sterk afnemende stuurkracht op basis van verwachte rendementen te illustreren, laten we een eenvoudig rekenmodel los op twee realistische pensioenfondsen: oud (representant van het gros van de huidige pensioenfondsen) en jong (met een structuur die meer representatief is voor de situatie in de jaren ’80). De beide fondsen hebben een dekkingsgraad die op dit moment net boven de 100 schommelt. De strategische assetallocatie is zeer gestileerd. De helft van het vermogen wordt in een obligatieportefeuille belegd, de andere helft wordt toegekend aan risicovolle beleggingscategorieën, zoals aandelen, bedrijfsobligaties en vastgoed.

Het belangrijkste verschil zit in de rijpheid van de fondsen. Het eerste fonds heeft veel oudere werknemers en gepensioneerden. Dit komt tot uiting in een duration van de verplichtingen van ongeveer 12. Het tweede, ‘jonge’ fonds is aanzienlijk minder rijp en heeft verplichtingen met een duration van rond de 27.

Het scenario verloopt als volgt: we veronderstellen dat het fonds de komende periode (in de figuur in 2010) geconfronteerd wordt met een tegenslag op de financiële markten, en dat de dekkingsgraad een niveau van 80% bereikt. Daarna volgen tientallen florissante jaren van alleen maar positieve rendementen. Dit is zeker geen extreem scenario. Het gaat niet om het exacte niveau van de daling, of het herstel, maar om de consequenties indien een pensioenfonds in onderdekking verzeild raakt terwijl het in de uitbetalingfase zit en niet langer in de opbouwfase.

Jong of oud: een wereld van verschil

Omdat de dekkingsgraad vanwege de crisis rond 80% ligt, moeten de beleggingen een gat van 25% (=20/80) overbruggen. Om een vlugge inschatting van de herstelmogelijkheden van het fonds te maken, kijken we wat er gebeurt indien de zakelijke waarden na de klap een jaarlijks rendement van 3% maken boven op het rendement op de obligaties. Een scenario waarbij de risicopremie dus precies ook de realisatie is. Grafiek 1 laat zien dat het voor het jonge fonds ongeveer 20 jaar duurt voordat de dekkingsgraad weer boven de 100 is. Deze periode is misschien te lang voor een eventueel herstelplan, maar het jonge fonds kan in ieder geval de uitspraak rechtvaardigen dat het op de lange termijn zal herstellen in geval van ‘lange termijn stabiele positieve overrendementen’.

Bij het oude fonds (grafiek 2) ligt de situatie volledig anders. We zien dat dit fonds helemaal niet herstelt wanneer het eenmaal naar een dekkingsgraad van rond de 80% is gezakt. Na de initiële daling zakt de dekkingsgraad eerst geleidelijk en daarna steeds sneller weg, totdat de kas in 2035 volledig leeg is. Het verschil tussen beide fondsen wordt niet verklaard door de hevigheid van de crisis of het herstelscenario. Die is immers voor beide fondsen gelijk. Het verschil zit hem in de rijpheid van het fonds. Het tweede fonds is veel rijper en wordt daarom al veel eerder en sterker geconfronteerd met een uitstroom van geld, waardoor herstel door middel van vermogensgroei (decennia lang positieve rendementen) niet tegen de uitbetalingen aan de verplichtingenkant op kan boksen.

Ter vergelijking: het oude fonds heeft een duration van 12. Een groot deel van de betalingen, voor veel fondsen rond driekwart van alle momenteel opgebouwde rechten, vindt dan ook de komende twee decennia plaats. De jaarlijkse betalingen zijn vaak 3-4% van de verplichtingen. Het jonge fonds met een duration van 27 keert de komende jaren veelal minder dan 1% uit. Met premiebetalingen erbij (in bovenstaande analyse buiten beschouwing gelaten, omdat ze voor het oude fonds weinig toevoegen) heeft het jonge fonds vaak netto instroom en is het herstel alleen maar nog sneller.

Het oude fonds ziet haar vermogen, dat voor herstel moet zorgen, steeds kleiner worden ten opzichte van de verplichtingen in geval van onderdekking. Immers, 80% dekkingsgraad, dus 80 gedeeld door 100, wordt na 50% uitbetalen 30 gedeeld door 50 ofwel 60%. Een deterministisch proces. Daarom heeft het fonds in de komende decennia een veel hogere risicopremie nodig om te compenseren voor de uitgaande kasstromen. Het fonds heeft op portefeuilleniveau jaarlijks een overrendement op haar risicovolle beleggingen van ruim 6% boven obligaties nodig om te kunnen herstellen. Tientallen jaren op rij. Zonder enige volatiliteit. Dat is dan het meetkundig rendement in een fictieve wereld zonder volatiliteit, hetgeen in een wereld met volatiliteit een rekenkundig rendement betekent van grofweg 8% boven obligaties. Zelfs de grootste beleggingsoptimist zal toegeven dat dergelijke rendementen niet realistisch zijn.

De combinatie van onderdekking en uitbetaling is dus desastreus voor de dekkingsgraad. Natuurlijk zal er na jaren van onderdekking wel actie komen in de vorm van ‘de wal keert het schip’. Aangezien discussies rond dit soort complexe problemen vaak vele jaren duren voordat er een definitieve oplossing is, zal de dekkingsgraad van rijpe pensioenfondsen in onderdekking met grote waarschijnlijkheid met vele tientallen procenten wegzakken voordat er een oplossing is. Zelfs bij goede rendementen, maar zeer sterk bij matige of negatieve rendementen.
Grafiek 1: Jong fonds
cp-43-p29_1.jpg
Grafiek 2: Rijp fonds
dekkingsgraad pensioenfondsen going down

Tijd voor herontwerp

Dit gestileerde, maar voor de komende jaren zeer realistische voorbeeld van de sinking giants maakt twee zaken expliciet:
Het praten over pensioenfondsen als lange termijn beleggers mag sterk genuanceerd worden. Er is geen lange termijn, als we schokken op de korte termijn niet kunnen opvangen. Er resteert in de toekomst veel minder herstelcapaciteit, en onder normale rendementen betekent praten over de lange termijn een versnelde afkalving van de dekkingsgraad in plaats van herstel. Scherper risicomanagement ter voorkoming van grote neerwaartse klappen op de dekkingsgraad is aanzienlijk belangrijker dan enkele decennia geleden.
Het huidige ontwerp, zonder momenteel expliciete afspraken over exacte risicoverdeling, kan in zeer wel denkbare situaties leiden tot sterk gereduceerde pensioenen voor de actieve deelnemers. Er zullen duidelijkere, meer symmetrische afspraken gemaakt moeten worden om deze scheefheid tegen te gaan. Dit zal in de sfeer van mee-ademende doelpensioenen moeten liggen. De momenteel in de media veelbesproken toename van de pensioenleeftijd biedt geen enkele soelaas voor de grijze pensioenfondsen.

De vergrijzing is tergend langzaam ons pensioenstelsel binnengekropen, maar zal nu op de vlakken van risicomanagement en herontwerp snel onderkend moeten worden. Tenminste, als we het stelsel op een stabiele manier willen laten doorvaren.

Theo Kocken en Joeri Potters zijn werkzaam bij Cardano.
bron http://www.npn-online.com/Opinie/Commentaar/Grijze-reuzen-staat-water-aan-de-lippen
&
bron als pdf http://www.cardano.com/cms/upload/Grijze_reuzen_staat_water_aan_de_lippen.pdf

Lees ook: Pensioen? Welk pensioen?

Recently Reuters and other US & int. media picked up a story about Black Pete being a form of racism or even blackface. As most in The Netherlands and Belgium and the North of France know this is incorrect.

Zwarte Piet / Black Pete represents historically not a helper or a slave, but a Moor. Sinterklaas, a bishop, is from catholic Spain (Spain occupied/ruled the south of The Netherlands long ago. )
Sinterklaas, Saint Nicholas, is not really from Spain, but Spain became center of the catholic empire who ruled The Netherlands during the medieval occupation and so the city in the legend of the Sint changed from Mira to Madrid. (Sidenote:Sint and Santa are the same )
Sinterklaas gives presents, Black Pete historically punishes bad kids, but is in past decades along with new views about parenting and tv become a far more friendly figure.
Black Petes are Moors and were not slaves. They, Islamic jihadi’s, conquered and occupied Spain until the reconquesta (see painting), hence the black and historically even devilish representation in the eyes of what was once a catholic tradition. White vs Dark, Good vs Evil, Europe/Rome/Spain vs the Moors. Rewards gifts/sweets (sweet chocolate and pepernoten) for good kids vs the (fake) promise of punishment (salt, roe, put in sack to be taken to Spain, not anymore) for bad kids.
Update: Dutch article from the Volkskrant http://i.imgur.com/JEsMayk.png

Gepost door: seven | 6 november 2012

Zorgpremie, hoeveel per huishouden? Ja zoveel !

Zorgpremie hoeveel? Zie in een oogopslag voor jouw huishouden of gezin met deze kruistabel.

Klik op de tabel voor een grote versie. & Zoek op de horizontale as je bruto jaarinkomen (incl oa vakantiegeld&13e mnd) en zak op de vertikale as tot je op de hoogte staat van dat van je partner.

Het mag overduidelijk zijn dat de 4% belastingverlaging van de 2/3e schijf van 42% naar 38% die max 2x 1500eur oplevert lang niet voldoende is om de stijging van de zorgpremie van 1200 eur (2400 voor 2p) naar maximaal circa 5800 (of 11600 per 2personen) te compenseren. Daarbij, de lagere IB staat op zichzelf en werd ook al genoemd om oa de eerdere BTW verhoging & hogere energietax te verzachten.

Update: GeenStijl linkt naar deze blog.

Update: Naast de 11,1% IAP zorgpremie bestaat er ook nog de werkgeversheffing IAB Zvw. Maar dat is puur voor rekening vd werkgever. Deze werkgeversafdracht IAB ZVW (is nu nog 7,1% over 1e 50k) wordt 7,75% over de 1e 68k (vanaf 0eur dus& voor ZZPers wordt deze ws 5,75% is nu nog 5%) & komt NAAST de hierboven genoemde (IAP)Zorgpremie die 11,1% over inkomen tussen 19k-68k +255 bedraagt.

Momenteel wordt er over het werkgeversdeel Zvw ook nog inkomstenbelasting / loonheffing geheven, in 2013 (niet 2014 als de zorgpremie komt dus) vervalt deze IB omdat Zvw een werkgeversheffing is die vanwege het nieuwe uniforme loonbegrip in 2013 van het werknemersgedeelte vh loonstrookje verdwijnt. Dit geeft, in tegenstelling zoals bv independer & VK meent, geen voordeel voor de werknemer en heeft ook niets met de nieuwe zorgpremie te maken. Deze wet ULB cq WUL is al jaren geplanned. Dit uniform loonbegrip komt daarbij al in 2013 en voordelen vw wegvallen van IB over de werkgeversvergoeding Zvw worden weer afgenomen/gecorrigeerd. Zie elsevier & 1, 2 & 3 Kortom, een werknemer kan dit negeren, ULB geeft geen netto voordeel, sterker voor de werkgevers & zzp-ers wordt sec de Zvw heffing hoger (7,75% over 1e 68k ipv vroeger 7,1% over 50k. & ZZP 5,75% ipv 5% )

Update wat minimumloon wordt en 2x modaal in 2014 is lastig in te schatten. De tabel neemt 20k&70k, elders gaat men uit van 19k-68k, dit scheelt bijna niets (111,- pj) voor de bepaling vd max zorgpremie. Cijfers op andere manier zien? Zie *

Older Posts »

Categorieën

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.