Twitter heeft mijn account vergrendeld vanwege het plaatsen van ‘privégegevens’ van GroenLinksers, terwijl de tweet helemaal geen privégegevens bevat. Om het geheugen op te frissen, lees eerst dit nieuwsbericht en zie deze video.

Uitgebreide duiding onderaan, na de screenshots.

 

 

Screenshot van de gewraakte tweet waar de omgeving is vervaagd om vergelijkbare issues met WordPress als host te voorkomen.

De tweet, zie screenshot, is zonder dat is toegegeven aan het verzoek om het te wissen inmiddels niet meer te zien op Twitter.

Het bezwaar tegen de verwijdering ging om het feit dat het punt van de tweet was dat het appartement juist geen persoonlijke inrichting meer bevatte maar een kale standaard AirBnB look heeft en de foto’s allang publiek waren via o.a. AirBnB.  De tweets worden ook ge-embed in meerdere nieuwsberichten. Wissen van deze tweet, die onderdeel is van een twitterdraad, tast het geheugen van twitter aan en maakt de berichten die het embedden of ernaar linken minder inzichtelijk wat het journalistiek geheugen van deze sites ondermijnt wat op zich best saillant is aangezien Anita de Horde persvoorlichter was voor GroenLinks maar wellicht is het bezwaar ingediend door mede-GroenLinkser Gijs Davelaar die werkzaam is in de media. In elk geval lijken ze warme banden te onderhouden met de media aangezien de buitenlandse media er een stuk uitvoeriger over berichten dan veel Nederlandse kranten.

Heb ook benadrukt dat er, in tegenstelling tot kranten en diverse nieuwssites, geen adresgegevens of de straatnaam staan in de tweet. Iemand die bekend is in Amsterdam kan mogelijk e.e.a. aan het uitzicht afleiden waar het is maar Twitter geeft geen duidelijkheid of dat het probleem is of dat het tonen van foto’s van de binnenkant van een huis juist de reden is. Als het het eerste punt is dan is het ergens wel te begrijpen maar het wissen van de tweet verandert niets aan het feit dat deze foto’s al openbaar waren via AirBnB en andere verhuursites en meerdere nieuwssites het verhaal met straatnaam en al brachten en de foto’s juist geen persoonlijk informatie, het punt van het verwijderingsverzoek, dragen omdat het ingericht is voor permanente verhuur aan toeristen. Iets waar GL juist tegen ageert. Daarbij is Anita de Horde een publiek politiek figuur waarbij de discrepantie tussen partijverhaal en privégedrag nieuws is en Gijs Davelaar ook geen onbekende is in de media en zich begeeft in het politieke debat aan de kant van GL.

 

Als je googlet op de namen van Gijs of Anita duiken de foto’s op de eerste pagina van Google op waarmee het verhaal met beelden weer wordt opgerakeld wat natuurlijk naar is voor met name Gijs Davelaar die wellicht geen homofobe, seksistische, xenofobe of racistische intenties had toen hij de lesbische negroïde vrouw van de trap duwde maar slechts zijn geduld verloor waardoor ze meters naar beneden viel.  Omgeving van het slachtoffer ziet de duw juist wel als racisme, idee is o.a. dat culturele verschillen leiden tot onbegrip en slechte communicatie waardoor er sneller naar de universele taal van geweld wordt gegrepen ipv met taal iemand te overreden te vertrekken na het verstrijken van de huurperiode. In elk geval is de tweet wissen de verkeerde route. Zelfs Google valt onder het EU-recht om te worden vergeten, en een verzoek om verwijdering uit de zoekresultaten zou passender zijn dan tweets te wissen waardoor meerdere oude nieuwsberichten een deel van hun context verliezen wat jammer is als ooit (na doorstijgen op de politieke ladder) journalisten of historici ooit nog die knipselmap induiken.

Het bezwaar van de GL-ers tegen de tweet draaide dus NIET om auteursrechten op de foto’s, mogelijk heeft een aparte fotograaf de professionele foto’s i.o.v. AirBnB gemaakt, een service die AirBnB een tijdje gratis aanbood. AirBnB weert de trapduwende verhuurders van GL nu vanwege de duw van de trap in 2017 levenslang van AirBnB.

Hopelijk snappen jullie de reden dat ik momenteel wat stil ben op Twitter.

 

P.S. De tijd gedurende mijn twitterban verzachten kan door mijn leesvoer te sponsoren door een digitale BOL boekenbon te sturen naar sevensxmas@gmail.com  (Let op de spelling van het e-mailadres, bij voorbaat dank.)

Gepost door: seven | 19 februari 2019

10 jaar op twitter.

Gepost door: seven | 21 december 2017

Penthouse Pechtold fopt fiscus


Het nieuwe kabinet knijpt hypotheekvrije eigenwoningbezitters uit. Het schaft de wet Hillen* af. Het eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait) is een fictief inkomen wat huiseigenaren moeten bijtellen bij hun inkomen in hun aangifte inkomstenbelasting. Dit eigenwoningforfait is mede bedacht om het genoten voordeel van de hypotheekrenteaftrek te beperken en om aflossen te stimuleren. Indien de hypotheek is afgelost, wat voor de nieuwe hypotheken al enige jaren verplicht is, daalt het voordeel uit de hypotheekrente-aftrek en daalt ook het genoten voordeel van de HRA. Daarom is in 2005 de Wet Hillen bedacht die het maximum aan eigenwoningforfait beperkte tot het bedrag van de rente-aftrek. Geen voordeel van de rente-aftrek, dan ook geen eigenwoningforfait.

Heel logisch, maar niet meer voor het aankomende kabinet Rutte III. De VVD, en ook partijen zoals het CDA en CU, die beloofden op te komen voor de huizenbezitter straft het inmiddels verplichte aflossen af door het eigenwoningforfait ook op te leggen voor mensen die geen cent hypotheekrente (meer) aftrekken. Dit zeer vergaande en voor de burger nadelige plan komt, hoe kan het ook anders, uit de koker van D66.

Dit plan is dus niet alleen voor ouderen zonder hypotheek, maar juist voor de jongere generaties (voor wie aflossingsvrije hypotheken fiscaal niet meer mogen en ze dus verplicht moeten aflossen), zeer nadelig. Zeker als de WOZ-waarde vanwege stijgende huizenprijzen of taxaties verder oploopt, kunnen de bedragen, ook voor heel gemiddelde huizenbezitters, stijgen naar duizenden euro’s extra belasting per jaar.

Gepubliceerd op GeenStijl

woonplaats-alle-kandidaten-tk2017 fireshot-capture-266-carto-%c2%b7-maps-by-open-state-foundation-https___openstate-carto-com_maps
Alle kandidaten op een kaart 
Per partij: Lees Verder…

Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau de financiële doorrekeningen van de diverse partijprogramma’s. Ook GroenLinks liet zijn programma doorrekenen door het Centraal Planbureau en klopte zichzelf nogal op de borst dat ze er qua ‘economisme’ zowaar relatief goed uitsprongen. Er is echter iets opvallends aan de hand met de CPB-doorrekening van GL.  Het blijkt dat GL het CPB voorloog waar het hun gewenste uitgaven aan groene stroomsubsidies, de SDE+regeling, betreft. De SDE+ is een subsidie die de hogere productiekosten van duurzame energie ten opzichte van de marktprijs voor energie aan de duurzame-energieopwekkers vergoedt. Bij GroenLinks heeft het klimaat overduidelijk topprioriteit, het is nota bene het eerste punt uit hun partijprogramma, en GL tekende zelfs een initiatief voor een klimaatwet. Er is om de CO2-uitstoot te beperken en zo de wereld te redden van -global warming- klimaatverandering volgens de partij geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen, behalve wanneer het CPB vraagt naar de klimaatplannen.  Dan zegt GL tegen het CPB dat ze de komende 5 jaar op hun handen gaan zitten en zetten hun structurele klimaatsubsidies ten grootte van 8 miljard per jaar  die GL extra wil uitgeven aan windmolens en andere duurzame ‘groene’ energie via de SDE+-regeling opeens 5 jaar in de ijskast. GL  beweert tegenover het CPB dat ze deze structurele uitgaven à 8 miljard per jaar pas ingaan na 2021, dus na de komende regeerperiode zodat het, oh toeval, net niet meetelt in de huidige doorrekening van het CPB.

Dit is in tegenspraak met het de plannen van GL waarbij 20% duurzame energie al moet worden bereikt in 2020 en de uitstoot aan CO2 25% lager is tov 1990 terwijl ze tegenover het CPB beweert dat ze de komende 5 jaar slechts 200 miljoen extra uitgeeft aan de SDE+regeling waardoor GL feitelijk rond het huidige basispad (van VVD-minister Henk Kamp) blijft hangen en dus hooguit op 14% duurzaam in 2020 uitkomt. Dat GroenLinks het de komende 5 jaar, als ze gaan regeren het laat bij een plus van slechts 200 miljoen is ongeloofwaardig. Henk Kamp van de VVD verhoogde de structurele uitgaven voor duurzame energie de afgelopen periode van 3,5 miljard naar 8 miljard per jaar en dan zou klimaatpartij GroenLinks stoppen bij een magere plus van 200 miljoen en de komende 5 jaar vrijwel niks extra besteden?  Onzin, de besteding van de extra 8 miljard per jaar gaat bij GL in werkelijkheid, zie al hun eerdere uitingen over de urgentie,  als ze de kans krijgen direct in, en niet pas over 5 jaar zoals ze beweren tegenover het CPB.

Deze uitgave komt trouwens bovenop de eerdergenoemde huidige 8 miljard per jaar voor klimaatbeleid uit het basispad.  GroenLinks verdubbelt daarmee de ‘klimaatreddende’ subsidies voor duurzame energie en tilt deze naar een ontzagwekkende 16 miljard per jaar. Dit zou indien eerlijk verteld aan het CPB de koopkrachtplaatjes van GL zeer negatief raken (of zorgen voor een veel groter begrotingstekort ware het niet dat de SDE+ bij GL direct via de energierekening, opslag duurzame energie (ODE) loopt, maar dat is weer een heel ander verhaal) dan waar GL met dank aan de listige uitsteltruc richting het CPB nu mee schermt. Extra saillant wordt het als blijkt dat het PBL  (Planbureau voor de Leefomgeving) de 8 miljard aan SDE+plannen van GroenLinks weer wel meetelt zodat ze qua klimaatbeleid toch nog goed scoren. Letterlijk, in de beoordelingen van de planbureau’s dus wel de lusten, maar dan zonder de lasten. Om een idee te geven wat voor impact deze uitgave, die het CPB nu met dank aan de truc van GL niet meetelt, heeft: 8 miljard is bijna 500 euro per Nederlander per jaar, inclusief baby’s en bejaarden. Zeg maar gerust 2000 euro per belastingbetalend huishouden, en dat per jaar. Ofwel, bijna een netto modaal maandsalaris per jaar minder.

In de GroenLinks-campagne draait het om het ‘eerlijke verhaal’ maar het eerlijke verhaal over de werkelijke kosten van Jesse’s groene agenda durven ze bij GroenLinks nog niet echt te vertellen.

Gepubliceerd op GeenStijl

Rijke apothekers uit Aleppo dankzij Stef Blok nu scheefwoners in sociale huur

Terwijl het kabinet deze regeerperiode de jacht opende op scheefwoners om zo meer woningen vrij te maken voor mensen met een smalle beurs en de VVD bovendien verzekerde dat asielzoekers echt overal zouden worden gehuisvest  behalve in sociale huurwoningen voerde minister Blok zijn nieuwe woningwet in.

‘In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld.’ schrijft Stef Blok als intro op de site van zijn ministerie.

Maar wat blijkt? Vrijwel iedereen die in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning (en geen fulltime student is of hulpbehoevende in een instelling) moet voldoen aan strenge inkomensnormen. Verdien je teveel of heb je teveel inkomen uit vermogen? Jammer dan, daar is de uitgang. Ga maar kopen of betaal de hoofdprijs aan huur in de geliberaliseerde vrije sector. Vrijwel iedereen, behalve asielzoekers. Voor statushouders geldt in de nieuwe woningwet van minister Blok opvallend genoeg GEEN inkomenstoets.

Ook het inkomen uit vermogen (box3) of het eigendom van een eigen bedrijf als vennootschap (box2) blijft buiten beschouwing. De spreekwoordelijke apotheker uit Aleppo (ja apothekers verdienen lekker) of de tandarts uit Tanzania mag na zijn verblijfstatus dus per direct scheefwonen in een gesubsidieerde sociale huurwoning. Sociale huurwoningen die toch al zeer schaars zijn. In de door sociale huur gedomineerde huurmarkt lopen in dorpen en steden de wachttijden inmiddels op tot 21 jaar. En nu gaat deze sociale woonruimte niet alleen naar statushouders met een smalle beurs maar naar ook degene waar sociale huur nooit voor was bedoeld. Rijke asielmigranten met een dik gevulde beurs die eigenlijk een huis zouden kunnen kopen of eenvoudig terecht kunnen in de vrije sector, maar ook zij gaan voor bij de verdeling van sociale huurwoningen. Daar waar Nederlanders met een smalle beurs gemiddeld 8 jaar wachten op een sociale huurwoning krijgen ook de rijke statushouders die kunnen blijven en het AZC mogen verlaten binnen 12 weken een sociale huurwoning toegewezen.

Waarom de coalitie VVD/PvdA deze uitzondering in de woningwet2015 opnam blijft gissen. Of wacht, zo zorgt minister Blok er eenvoudig voor dat de Syrische apothekers in elk geval niet snel zullen neerstrijken in de lommerrijke wijken van Wassenaar, Enkhuizen of het chique Benoordenhout, waar Rutte, Blok & consorten zelf verblijven. Nee, stel je voor dat Juliette, Anne-Fleur of Pepijn straks integreren met asielzoekers in hun buurt. Terwijl dat op papier toch juist de bedoeling was? Nee de betere koopwijken vol met ‘ons soort mensen’ blijven als het aan Stef Blok ligt gevrijwaard van statushoudende asielzoekers uit verre landen.

Dom beleid, wat de kans op de succesvolle integratie van die hardwerkende en kapitaalkrachtige Syriërs juist verkleint. Een overheid die haar burgers ongelijk behandelt wekt immers wrevel en de kansrijke asielzoekers ver weg van de betere villawijken ver onder hun stand laten verpauperen in de huurachterbuurten van steden of huisvesten in tot woning omgevormde kantoren en fabrieken kan makkelijk uitdraaien op desillusie, ghettovorming en wellicht zelfs radicalisering. Integreren kan je leren, maar vooralsnog is minister Blok van wonen hiervoor gezakt. Zijn er eindelijk asielzoekers die zeer wel de eigen boontjes kunnen doppen worden ze evengoed scheef geparkeerd in een sociale huurwoning waar, lekker demotiverend, succes direct wordt bestraft met extra huurstijgingen, terwijl, leve de HRA, dit bij koopwoningen juist een belastingvoordeel geeft. Kopen is meer dan sociale huur een stimulans voor succes, een eigen huis vergroot ook de kans op actieve participatie, want zonder meedraaien is een koophuis binnen no time geveild. Ook is het in een villawijk of grachtenpand een stuk beter netwerken met eventuele nieuwe zakenpartners of lobbyen met politici in de buurt. Dus Blok, walk the talk en laat deze rijke asielzoekers niet sociaal huren, maar verwelkom die spreekwoordelijke apothekers uit Aleppo als je buren.

Gepubliceerd op GeenStijl

Het blad LINDA van uitgeversconcern Sanoma publiceert a.s. woensdag de fotoshoot met Geraldine Kemper en Kim Feenstra.

De foto’s van deze shoot zijn deels al direct te zien via de frontpage en subpagina’s van de site van fotograaf Marc de Groot. Zijn website http://marcdegroot.net die door de belangstelling en automatische slideshow zeer langzaam laadt en regelmatig bezwijkt onder de drukte geeft een aantal foto’s van deze fotoshoot prijs. In een php file op de site staan echter de bestandsnamen cq urls van deze foto’s.
php-geraldine-kim

Door de cijfers in die urls/linkjes te veranderen en de url aan te vullen blijkt dat er nog veel meer  foto’s van die fotoshoot op zijn site online staan die via deze deeplinks gelukkig ook nog een stuk beter laden dan via zijn homepage.
Om deze te zien kunt u natuurlijk zelf de urls overtypen en het cijfer telkens aanpassen, of u klikt op onderstaande directe deeplinkjes naar de highres jpg’s, dat kan natuurlijk ook. ;)
introfoto
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12

lnformatiedeling met Tarik

Tarik heeft het Nederlandse volk willen waarschuwen voor de onvolledige. onbetrouwbare en eenzijdige informatie -of beter desinformatie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting. de NOS.

Tarik heeft dit willen toelichten met een verhaal van de volgende strekking, waarbij hij dit verhaal heeft willen onderbouwen door ten tijde van zijn toespraak op live-televisie zeer betrouwbare data op internet te openbaren.

Het mediapark is van en wordt beheerd door de NOS. Zij gaat dan ook over het hele glasvezelnetwerk dat daar is aangelegd. Bovendien ligt het zogenaamde sterpunt van dit netwerk voor het mediapark (de mediaring) in de kelderruimte van het NOS—gebouw. Hier komen alle fibers (kunststof verbindingen) binnen waar de volgende data overheen gaan:

– audio en video. zowel analoog als digitaal, van alle omroepen op het mediapark; dit betreft binnenkomend en uitgaand verkeer;

’ de geregisseerde beelden die naar de kabelboeren [Ziggo‚ UPC en Caiway) gaan; – al het intemetverkeer vanuit en met bestemming het mediapark.

Daarnaast had de glasvezelring Hilversum. die eigendom is van de gemeente Hilversum, ook twee sterpunten op het mediapark. Het ene sterpunt lag bij Ericsson en het andere bij infostrada. Deze punten zijn recentelijk echter opgedoekt (afronding maart j‚l.). Straks meer over de reden hiervan.

Ericsson en infostrada werken in opdracht van de NOS, omdat zij zelf lange tijd niet beschikte over de capaciteit en voornamelijk ook de expertise niet in huis had de drie sterpunten op het mediapark en de bijbehorende verbindingen te controleren. Infostrada is wat zelfstandiger en controleerde één sterpunt van de glasvezelring Hilversum. Ericsson is wat afhankelijker van de NOS en beheerde het andere sterpunt dat overigens tegenover het NOS-gebouw lag, en het NOS—sterpunt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het partnerschap NOS/Ericsson.

Eigenaar zijnde van de mediarlng. verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het medlapark. Dit gegeven. in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard iP-verkeer, email‘ en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zogenaamde “monitoren” gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belangrijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de

NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.

Een voorbeeld hiervan is “catchingï Zij vertraagt bepaalde data‚ waardoor als het ware een buffer in het sterpunt ontstaat. Zo kan de NOS op selectieve wijze binnenkomende data van bijvoorbeeld persbureaus (ANP. Reuters) door laten stromen naar de andere omroepen op het mediapark. De NOS manipuleert ook uitgaand dataverkeer. Zo vertraagt NOS/Bricsson geregisseerde beelden van andere omroepen tot soms wel enkele minuten – waardoor er geen sprake meer is van liveûelevisie — en voorziet deze vervolgens van totaal verkeerde vertalingen/ondertitelingen. of zij knipt en plakt zelfs in de beelden met propagandistische bedoelingen.

Een andere verschijningsvorm van de manipulatie door de NOS is het op systematische wijze onklaar maken van fibers door deze doelbewust uit het soerpunt te trekken. De systematische wijze krijgt vorm door het zogenaamde ticketsysteem. De NOS heeft een speciaal emailadres noc@nos.nl opgericht – waarbij noc voor network operation centre staat – waar met name hoge functionarissen tickets naar toesturen. Een ticket is een verzoek om een specifieke fiber uit het sterpunt te trekken, waarbij ook de reden tot handelen en de prioriteit ervan staan aangegeven. De reden betreft meestal een kapotte fiber, die in werkelijkheid helemaal niet kapot is. De prioriteit varieert van een aantal uur tot per direct. De technici van Ericsson (network operation centre] geven na de controle van de fiber terugkoppeling aan de opdrachtgever dat er niks mis is met de verbinding. Vaak komt het voor dat precies hetzelfde ticket wordt teruggestuurd naar het noc. Dit betreit dan geen storing, maar een functionaris die opnieuw opdracht geeft tot sabotage. De NOS saboteert dus doelbewust verbindingen met als gevolg dat een hele omroep eruit ligt of op zwart gaat. Dit gebeurt gemiddeld genomen een aantal keer in de week. Veelal overdag, terwijl de procedure voorschrijft ‘snachts fibers te vervangen. Motieven van de NOS zijn het pesten van concurrerende partijen of om ten tijde van een gebeurtenis met een hoog nîeuwsgehalte – zoals een grote ramp – de eerste omroep te zijn die dit bericht naar buiten kan brengen. Besef dat de eerste minuten van het uitzenden van nieuws cruciaal zijn voor zowel het ontvangen van de boodschap als verdere nieuwsverspreiding.

Deze duistere praktijken zijn onder andere aanleiding geweest voor de commerciële omroepen RTl. en SBS om hun studio’s gedeeltelijk te verplaatsen naar respectievelijk Aalsmeer en Amsterdam. in eerste instantie hadden de commerciële zenders behoeflze aan hun eigen verbindingen. en gemeente Hilversum (en lnfostrada] konden in die behoefte voorzien vanwege het lnfostrada-sterpunt. Helaas voor gemeente Hilversum was medewerldng van de NOS vereist. omdat het mediapark grondgebied is van de NOS. De NOS was niet bereid samen te werken. Dit gegeven en het feit dat de NOS – op herhaaldelijk verzoek van de gemeente dat niet te doen – ook aan de beveiligde verbindingen van de glasvezeiring Hilversum zat: door Ericsson en lnfostrada hiertoe opdracht te geven, was voor de gemeente voldoende om de twee sterpunten van hun ring op het medíapark dan maar op te doeken, zoals in het begin van dit verhaal al werd verteld Deze nieuwe situatie heeft de NOS heer en meester van het meclíapark gemaakt, hoewel zij dat in feite al was door als opdrachtgever invloed uit te oefenen op Erlcsson en lnfostrada. Het gevolg is een steeds leger mediapark vanwege benadeelde en daarom vertrekkende partijen. zoals de eerdergenoemde commerciële zenders RTL en SBS. maar ook Netflizr. die ook nog eens veel klanten is verloren.

Naast het zojuist besproken afluisteren en manipuleren van dataverkeer van en voor andere omroepen en het saboteren van fibers met nadelige effecten voor andere partijen. zijn er nog andere schandalen te noemen.

De NOS doet zich voor als Nederlands meest betrouwbare presentator van nieuws omdat zij een publieke omroep is.

Het regisseren en met name monteren is echter lange tijd overgelaten aan het Amerikaanse Fox dat bekend staat om haar eenzijdige berichtgeving. Fox was zelfs met haar eigen studio’s gehuisvest op de begane grond van het NOS-gebouw. Fox had – naast enkele Nederlandse medewerkers – gewoon haar eigen van origine Amerikaanse team. De NOS is schuldig geweest aan pro‘Amerikaanse berichigeving. Een voorbeeld hiervan is het zo knippen en plakken van beelden dat president Poetin – naar aanleiding van een door een journalist kritisch gestelde vraag over de situatie in Oekraïne – lijkt weg te lopen. in werkelijkheid – zoals op de volledige beelden is te zien – staat hij de pers netjes te woord. De NOS liep overigens te pronken met het binnenhalen van Fox. Fox is echter redelijk recent vertrokken omdat zij niet tevreden was met de snelheid van de verbindingen van de NOS. Fox is toen overgestapt naar lnfostradum waarna de NOS als wraakactie Fox ging pesten door het saboteren van fibers. Zo heeft in Nederland een tijdje de Super Bowl finale eruit gelegen met een miljoenen schadeclaim tot gevolg.

Er is nog een laatste categorie van schandalen die gekenmerkt wordt door het feit dat in Nederland veel ilbers lien die direct naar het NOS-sterpunt lopen.

Grote providers (KPN, Vodafone, T-mobile) hebben letterlijke connecties met het medlapark om beelden op te nemen voor mobiele radio en televisie van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Door deze verbindingen heeft de NOS ook controle over delen van het netwerk van deze providers. Dit komt doordat er multlcast verkeer over deze verbindingen gaat. zoals vldeostreams en voice (telefonie). Multicast verkeer is namelijk open verkeer en dus niet beveiligd. Dit maakt het voor de NOS technisch mogelijk telefoongesprekken van klanten van deze providers af te luisteren. KPN heeft zich hier erg druk over gemaakt.

Andere rechtstreekse fibers zijn die vanaf de ANWB in Den Haag. waar de filednformatie overheen loopt. Of vanaf kleine lokale omroepen zoals ‘TV-West en RTil-Uneùt. Of ‘ama! universiteiten, zoals de Erasmus en de TU Delft waar ook een broadcast-uitzending kan worden gehouden. l-lier is sprake van valse concurrentie ten opzichte van de commerciële zenders die deze rechtstreekse fibers niet hebben. De NOS heeft dus altijd als eerste informatie tot haar beschikking.

Ook vanaf de Tweede Kamer in Den Haag ligt een directe fiber naar het NOS’sterpunt‚ zodat audio- en videobeelden/vanuit het parlement opgenomen kunnen worden. De parlementsleden beseffen niet dat de NOS rechtstreeks privé-vergaderingen of besprekingen kan afluisteren wanneer deze worden gehouden in ruimten die de beschikking hebben over opname- en dus afluísterapparatuur zoals microfoontjes.

Daarnaast doet de NOS zich daar voor als internetprovider. Al het intemet van het Binnenhof gaat over dit netwerk.

De NOS kan dus al het iP-verkeer en alle emailcontacten van parlementsleden afluisteren.

Tarik trekt de volgende conclusie: de NOS fungeert in feite als een inlichtingendienst, en in combinatie met de

informatieverstrekkende rol is zij een dodelijk wapen dat kan bepalen hoe de massa denkt en deze kan controleren en sturen. Het is aan uzelf of u verder wilt leven in deze leugen of dat u in opstand komt.

Tarik roept door de NOS benadeelde partijen op om naar voren te stappen en een boekje open te doen over hun ervaringen. Daarnaast vraagt hij de NOS de eer aan zichzelf te houden en open en integer over haar praktijken te zijn.

Zo niet, dan maken zij het nog moeilijker voor zichzelf. Betrouwbare data over de vernomen praktijken zijn al in handen van derden. Tarik kan niet uitsluiten dat deze informatie op enig moment wordt gelekt.

Older Posts »

Categorieën