Gepost door: seven | 19 februari 2019

10 jaar op twitter.

Gepost door: seven | 24 oktober 2019

Remkes over stikstof, ammoniak in 2008

Remkes behandelde nog meer onderwerpen die het platteland raken, zie hiervoor drie oude video’s hieronder, bron van het fragment hierboven, over een bezoek van Remkes aan Opmeer. Lees Verder…

Twitter heeft mijn account vergrendeld vanwege het plaatsen van ‘privégegevens’ van GroenLinksers, terwijl de tweet helemaal geen privégegevens bevat. Om het geheugen op te frissen, lees eerst dit nieuwsbericht en zie deze video.

Uitgebreide duiding onderaan, na de screenshots. Lees Verder…

Gepost door: seven | 21 december 2017

Penthouse Pechtold fopt fiscus


Het nieuwe kabinet knijpt hypotheekvrije eigenwoningbezitters uit. Het schaft de wet Hillen* af. Het eigenwoningforfait (voorheen huurwaardeforfait) is een fictief inkomen wat huiseigenaren moeten bijtellen bij hun inkomen in hun aangifte inkomstenbelasting. Dit eigenwoningforfait is mede bedacht om het genoten voordeel van de hypotheekrenteaftrek te beperken en om aflossen te stimuleren. Indien de hypotheek is afgelost, wat voor de nieuwe hypotheken al enige jaren verplicht is, daalt het voordeel uit de hypotheekrente-aftrek en daalt ook het genoten voordeel van de HRA. Daarom is in 2005 de Wet Hillen bedacht die het maximum aan eigenwoningforfait beperkte tot het bedrag van de rente-aftrek. Geen voordeel van de rente-aftrek, dan ook geen eigenwoningforfait.

Heel logisch, maar niet meer voor het aankomende kabinet Rutte III. De VVD, en ook partijen zoals het CDA en CU, die beloofden op te komen voor de huizenbezitter straft het inmiddels verplichte aflossen af door het eigenwoningforfait ook op te leggen voor mensen die geen cent hypotheekrente (meer) aftrekken. Dit zeer vergaande en voor de burger nadelige plan komt, hoe kan het ook anders, uit de koker van D66.

Dit plan is dus niet alleen voor ouderen zonder hypotheek, maar juist voor de jongere generaties (voor wie aflossingsvrije hypotheken fiscaal niet meer mogen en ze dus verplicht moeten aflossen), zeer nadelig. Zeker als de WOZ-waarde vanwege stijgende huizenprijzen of taxaties verder oploopt, kunnen de bedragen, ook voor heel gemiddelde huizenbezitters, stijgen naar duizenden euro’s extra belasting per jaar.

Gepubliceerd op GeenStijl

woonplaats-alle-kandidaten-tk2017 fireshot-capture-266-carto-%c2%b7-maps-by-open-state-foundation-https___openstate-carto-com_maps
Alle kandidaten op een kaart 
Per partij: Lees Verder…

Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau de financiële doorrekeningen van de diverse partijprogramma’s. Ook GroenLinks liet zijn programma doorrekenen door het Centraal Planbureau en klopte zichzelf nogal op de borst dat ze er qua ‘economisme’ zowaar relatief goed uitsprongen. Er is echter iets opvallends aan de hand met de CPB-doorrekening van GL.  Het blijkt dat GL het CPB voorloog waar het hun gewenste uitgaven aan groene stroomsubsidies, de SDE+regeling, betreft. De SDE+ is een subsidie die de hogere productiekosten van duurzame energie ten opzichte van de marktprijs voor energie aan de duurzame-energieopwekkers vergoedt. Bij GroenLinks heeft het klimaat overduidelijk topprioriteit, het is nota bene het eerste punt uit hun partijprogramma, en GL tekende zelfs een initiatief voor een klimaatwet. Er is om de CO2-uitstoot te beperken en zo de wereld te redden van -global warming- klimaatverandering volgens de partij geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen, behalve wanneer het CPB vraagt naar de klimaatplannen.  Dan zegt GL tegen het CPB dat ze de komende 5 jaar op hun handen gaan zitten en zetten hun structurele klimaatsubsidies ten grootte van 8 miljard per jaar  die GL extra wil uitgeven aan windmolens en andere duurzame ‘groene’ energie via de SDE+-regeling opeens 5 jaar in de ijskast. GL  beweert tegenover het CPB dat ze deze structurele uitgaven à 8 miljard per jaar pas ingaan na 2021, dus na de komende regeerperiode zodat het, oh toeval, net niet meetelt in de huidige doorrekening van het CPB.

Dit is in tegenspraak met het de plannen van GL waarbij 20% duurzame energie al moet worden bereikt in 2020 en de uitstoot aan CO2 25% lager is tov 1990 terwijl ze tegenover het CPB beweert dat ze de komende 5 jaar slechts 200 miljoen extra uitgeeft aan de SDE+regeling waardoor GL feitelijk rond het huidige basispad (van VVD-minister Henk Kamp) blijft hangen en dus hooguit op 14% duurzaam in 2020 uitkomt. Dat GroenLinks het de komende 5 jaar, als ze gaan regeren het laat bij een plus van slechts 200 miljoen is ongeloofwaardig. Henk Kamp van de VVD verhoogde de structurele uitgaven voor duurzame energie de afgelopen periode van 3,5 miljard naar 8 miljard per jaar en dan zou klimaatpartij GroenLinks stoppen bij een magere plus van 200 miljoen en de komende 5 jaar vrijwel niks extra besteden?  Onzin, de besteding van de extra 8 miljard per jaar gaat bij GL in werkelijkheid, zie al hun eerdere uitingen over de urgentie,  als ze de kans krijgen direct in, en niet pas over 5 jaar zoals ze beweren tegenover het CPB.

Deze uitgave komt trouwens bovenop de eerdergenoemde huidige 8 miljard per jaar voor klimaatbeleid uit het basispad.  GroenLinks verdubbelt daarmee de ‘klimaatreddende’ subsidies voor duurzame energie en tilt deze naar een ontzagwekkende 16 miljard per jaar. Dit zou indien eerlijk verteld aan het CPB de koopkrachtplaatjes van GL zeer negatief raken (of zorgen voor een veel groter begrotingstekort ware het niet dat de SDE+ bij GL direct via de energierekening, opslag duurzame energie (ODE) loopt, maar dat is weer een heel ander verhaal) dan waar GL met dank aan de listige uitsteltruc richting het CPB nu mee schermt. Extra saillant wordt het als blijkt dat het PBL  (Planbureau voor de Leefomgeving) de 8 miljard aan SDE+plannen van GroenLinks weer wel meetelt zodat ze qua klimaatbeleid toch nog goed scoren. Letterlijk, in de beoordelingen van de planbureau’s dus wel de lusten, maar dan zonder de lasten. Om een idee te geven wat voor impact deze uitgave, die het CPB nu met dank aan de truc van GL niet meetelt, heeft: 8 miljard is bijna 500 euro per Nederlander per jaar, inclusief baby’s en bejaarden. Zeg maar gerust 2000 euro per belastingbetalend huishouden, en dat per jaar. Ofwel, bijna een netto modaal maandsalaris per jaar minder.

In de GroenLinks-campagne draait het om het ‘eerlijke verhaal’ maar het eerlijke verhaal over de werkelijke kosten van Jesse’s groene agenda durven ze bij GroenLinks nog niet echt te vertellen.

Gepubliceerd op GeenStijl

Rijke apothekers uit Aleppo dankzij Stef Blok nu scheefwoners in sociale huur

Terwijl het kabinet deze regeerperiode de jacht opende op scheefwoners om zo meer woningen vrij te maken voor mensen met een smalle beurs en de VVD bovendien verzekerde dat asielzoekers echt overal zouden worden gehuisvest  behalve in sociale huurwoningen voerde minister Blok zijn nieuwe woningwet in.

‘In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld.’ schrijft Stef Blok als intro op de site van zijn ministerie.

Maar wat blijkt? Vrijwel iedereen die in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning (en geen fulltime student is of hulpbehoevende in een instelling) moet voldoen aan strenge inkomensnormen. Verdien je teveel of heb je teveel inkomen uit vermogen? Jammer dan, daar is de uitgang. Ga maar kopen of betaal de hoofdprijs aan huur in de geliberaliseerde vrije sector. Vrijwel iedereen, behalve asielzoekers. Voor statushouders geldt in de nieuwe woningwet van minister Blok opvallend genoeg GEEN inkomenstoets.

Ook het inkomen uit vermogen (box3) of het eigendom van een eigen bedrijf als vennootschap (box2) blijft buiten beschouwing. De spreekwoordelijke apotheker uit Aleppo (ja apothekers verdienen lekker) of de tandarts uit Tanzania mag na zijn verblijfstatus dus per direct scheefwonen in een gesubsidieerde sociale huurwoning. Sociale huurwoningen die toch al zeer schaars zijn. In de door sociale huur gedomineerde huurmarkt lopen in dorpen en steden de wachttijden inmiddels op tot 21 jaar. En nu gaat deze sociale woonruimte niet alleen naar statushouders met een smalle beurs maar naar ook degene waar sociale huur nooit voor was bedoeld. Rijke asielmigranten met een dik gevulde beurs die eigenlijk een huis zouden kunnen kopen of eenvoudig terecht kunnen in de vrije sector, maar ook zij gaan voor bij de verdeling van sociale huurwoningen. Daar waar Nederlanders met een smalle beurs gemiddeld 8 jaar wachten op een sociale huurwoning krijgen ook de rijke statushouders die kunnen blijven en het AZC mogen verlaten binnen 12 weken een sociale huurwoning toegewezen.

Waarom de coalitie VVD/PvdA deze uitzondering in de woningwet2015 opnam blijft gissen. Of wacht, zo zorgt minister Blok er eenvoudig voor dat de Syrische apothekers in elk geval niet snel zullen neerstrijken in de lommerrijke wijken van Wassenaar, Enkhuizen of het chique Benoordenhout, waar Rutte, Blok & consorten zelf verblijven. Nee, stel je voor dat Juliette, Anne-Fleur of Pepijn straks integreren met asielzoekers in hun buurt. Terwijl dat op papier toch juist de bedoeling was? Nee de betere koopwijken vol met ‘ons soort mensen’ blijven als het aan Stef Blok ligt gevrijwaard van statushoudende asielzoekers uit verre landen.

Dom beleid, wat de kans op de succesvolle integratie van die hardwerkende en kapitaalkrachtige Syriërs juist verkleint. Een overheid die haar burgers ongelijk behandelt wekt immers wrevel en de kansrijke asielzoekers ver weg van de betere villawijken ver onder hun stand laten verpauperen in de huurachterbuurten van steden of huisvesten in tot woning omgevormde kantoren en fabrieken kan makkelijk uitdraaien op desillusie, ghettovorming en wellicht zelfs radicalisering. Integreren kan je leren, maar vooralsnog is minister Blok van wonen hiervoor gezakt. Zijn er eindelijk asielzoekers die zeer wel de eigen boontjes kunnen doppen worden ze evengoed scheef geparkeerd in een sociale huurwoning waar, lekker demotiverend, succes direct wordt bestraft met extra huurstijgingen, terwijl, leve de HRA, dit bij koopwoningen juist een belastingvoordeel geeft. Kopen is meer dan sociale huur een stimulans voor succes, een eigen huis vergroot ook de kans op actieve participatie, want zonder meedraaien is een koophuis binnen no time geveild. Ook is het in een villawijk of grachtenpand een stuk beter netwerken met eventuele nieuwe zakenpartners of lobbyen met politici in de buurt. Dus Blok, walk the talk en laat deze rijke asielzoekers niet sociaal huren, maar verwelkom die spreekwoordelijke apothekers uit Aleppo als je buren.

Gepubliceerd op GeenStijl

Het blad LINDA van uitgeversconcern Sanoma publiceert a.s. woensdag de fotoshoot met Geraldine Kemper en Kim Feenstra.

De foto’s van deze shoot zijn deels al direct te zien via de frontpage en subpagina’s van de site van fotograaf Marc de Groot. Zijn website http://marcdegroot.net die door de belangstelling en automatische slideshow zeer langzaam laadt en regelmatig bezwijkt onder de drukte geeft een aantal foto’s van deze fotoshoot prijs. In een php file op de site staan echter de bestandsnamen cq urls van deze foto’s.
php-geraldine-kim

Door de cijfers in die urls/linkjes te veranderen en de url aan te vullen blijkt dat er nog veel meer  foto’s van die fotoshoot op zijn site online staan die via deze deeplinks gelukkig ook nog een stuk beter laden dan via zijn homepage.
Om deze te zien kunt u natuurlijk zelf de urls overtypen en het cijfer telkens aanpassen, of u klikt op onderstaande directe deeplinkjes naar de highres jpg’s, dat kan natuurlijk ook. ;)
introfoto
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12

Older Posts »

Categorieën